Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu khuôn dập

Được đăng lên bởi Nhan Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3361 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Dành cho sinh viên nghành Gia công áp lực năm
thứ 4 học học phần : Công nghệ tạo hình kim loại
khối và là tài liệu khi làm đồ án CN dập tạo hình
khối. Ai thấy bổ ích thì download nha.

MÔN HỌC : CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH KHỐI
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Định nghĩa phương pháp công nghệ tạo hình khối và những ưu nhược điểm của phương
pháp công nghệ này.
2. Các loại phôi thường sử dụng trong công nghệ tạo hình khối. Cấu trúc tinh thể và khuyết
tật của thỏi đúc ( gù đúc ).
3. Các phương pháp cắt phôi thường dùng trong công nghệ tạo hình khối và lĩnh vực sử dụng
chúng.
4. Khoảng nhiệt độ tạo hình là gì và phương pháp xác định.
5. Chế độ nung phôivà làm nguội trong công nghệ tạo hình khối, ý nghĩa và tầm quan trong
của nó.
6. Ảnh hưởng của quá trình tạo hình đến cấu trúc tinh thể và cơ tính của kim loại như thế
nào ?. Ứng dụng để chọn phương pháp tạo hình cho phù hợp với hình dạng và đặc điểm làm
việc của chi tiết.
7. Định nghĩa nguyên công rèn và những nguyên công chủ yếu khi rèn máy.
8. Mục đích của nguyên công chồn và các giai đoạn biến dạng của quá trình chồn.
9. Định nghĩa nguyên công vuốt và các phương pháp vuốt. Những điều cần chú ý khi thực
hiện nguyên công vuốt.
10. Các phương pháp đột lỗ trong công nghệ tạo hình khối.
11. Trình tự và các bước khi thiết lập quy trình công nghệ rèn cho một chi tiết bất kì.
12. Trình bày về khái niệm của dập khối trong khuôn hở.
13. Trình bày về khái niệm của dập khối trong khuôn kín.
14. Trình bày về khái niệm của dập khối trong khuôn ép chảy.
15. Trình bày về kết cấu một bộ khuôn hở điển hình của dập khối trên máy búa.
16. Trình bày về mặt phân khuôn, vành biên và rãnh thoát biên.
17. Trình bày về góc nghiêng thành lòng khuôn, bán kính góc lượn.
18. Trình bày về lỗ chưa thấu và màng ngăn lỗ.
19. Lòng khuôn tinh và các nguyên tắc điền đầy lòng khuôn. Bốn gian đoạn của quá trình
điền đầy lòng khuôn.
20. Trình bày về lòng khuôn thô.
21. Các phương pháp tính chọn phôi (phân loại vật dập, công thức tính phôi ban đầu, cách
chọn phôi cho vật dập dọc và vật dập ngang, cách xây dựng giản đồ đường kính, mục đích
của nguyên công chồn).
22. Phương pháp xác định số lượng và thứ tự các nguyên công theo giản đồ đường kính.
23. Nguyên công vuốt và lòng khuôn vuốt.
24. Nguyên công ép tụ và lòng khuôn ép tụ.
25. Nguyên công uốn và lòng khuôn uốn.

26. Nguyên công thành hình, nguyên công thắt và các lòng khuôn của chúng.
27. Trình bày về lưỡi cắt và miệng khuôn của khuôn dập.
28. Các nguyên nhân gây hỏng khuôn, m...
Dành cho sinh viên nghành Gia công áp lực năm
thứ 4 học học phần : Công nghệ tạo hình kim loại
khối và là tài liệu khi làm đồ án CN dập tạo hình
khối. Ai thấy bổ ích thì download nha.
http://www.mediafire.com/?mg1uzs0561cnbs2
MÔN HỌC : CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH KHỐI
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Định nghĩa phương pháp công nghệ tạo hình khối và những ưu nhược điểm của phương
pháp công nghệ này.
2. Các loại phôi thường sử dụng trong công nghệ tạo hình khối. Cấu trúc tinh thể và khuyết
tật của thỏi đúc ( gù đúc ).
3. Các phương pháp cắt phôi thường dùng trong công nghệ tạo hình khối và lĩnh vực sử dụng
chúng.
4. Khoảng nhiệt độ tạo hình là gì và phương pháp xác định.
5. Chế độ nung phôivà làm nguội trong công nghệ tạo hình khối, ý nghĩa và tầm quan trong
của nó.
6. Ảnh hưởng của quá trình tạo hình đến cấu trúc tinh thể và cơ tính của kim loại như thế
nào ?. Ứng dụng để chọn phương pháp tạo hình cho phù hợp với hình dạng và đặc điểm làm
việc của chi tiết.
7. Định nghĩa nguyên công rèn và những nguyên công chủ yếu khi rèn máy.
8. Mục đích của nguyên công chồn và các giai đoạn biến dạng của quá trình chồn.
9. Định nghĩa nguyên công vuốt và các phương pháp vuốt. Những điều cần chú ý khi thực
hiện nguyên công vuốt.
10. Các phương pháp đột lỗ trong công nghệ tạo hình khối.
11. Trình tự và các bước khi thiết lập quy trình công nghệ rèn cho một chi tiết bất kì.
12. Trình bày về khái niệm của dập khối trong khuôn hở.
13. Trình bày về khái niệm của dập khối trong khuôn kín.
14. Trình bày về khái niệm của dập khối trong khuôn ép chảy.
15. Trình bày về kết cấu một bộ khuôn hở điển hình của dập khối trên máy búa.
16. Trình bày về mặt phân khuôn, vành biên và rãnh thoát biên.
17. Trình bày về góc nghiêng thành lòng khuôn, bán kính góc lượn.
18. Trình bày về lỗ chưa thấu và màng ngăn lỗ.
19. Lòng khuôn tinh và các nguyên tắc điền đầy lòng khuôn. Bốn gian đoạn của quá trình
điền đầy lòng khuôn.
20. Trình bày về lòng khuôn thô.
21. Các phương pháp tính chọn phôi (phân loại vật dập, công thức tính phôi ban đầu, cách
chọn phôi cho vật dập dọc và vật dập ngang, cách xây dựng giản đồ đường kính, mục đích
của nguyên công chồn).
22. Phương pháp xác định số lượng và thứ tự các nguyên công theo giản đồ đường kính.
23. Nguyên công vuốt và lòng khuôn vuốt.
24. Nguyên công ép tụ và lòng khuôn ép tụ.
25. Nguyên công uốn và lòng khuôn uốn.
Tài liệu khuôn dập - Trang 2
Tài liệu khuôn dập - Người đăng: Nhan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu khuôn dập 9 10 645