Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu phân tích

Được đăng lên bởi tuyphan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 2 lần
z

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


BÀI TIỂU LUẬN MÔN HÓA PHÂN TÍCH

Đề tài 4 : Phương pháp chuẩn độ thể tích _ phương pháp
chuẩn độ tạo tủa bạc _ cách xác định chỉ thị và sai số chỉ
thị
GVHD : GVC.Th.s . Trương Bách Chiến
NHÓM 4

Sinh viên thực hiện :
1. Nguyễn thị Hằng ………….…......11CDTS1_MSSV_3006110043
2. Nguyễn thị Thùy Dương ………...11CDTP1_MSSV_3005110041
3. Trần thị Hằng ................…..…11CDTS1 _MSSV_3006110049

Trường :Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Khoa: Công nghệ Thực Phẩm

Niên khóa : 2011_2014
TP.HCM, 4/2012

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN............................................................................................4
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................5
Chương 1: Tổng quan về phương pháp chuẩn độ thể tích...........................6
1.1. Một số khái niệm..............................................................................................6
1.1.1. Phương pháp chuẩn độ thể tích...................................................................6
1.1.2. Phản ứng chuẩn độ......................................................................................6
1.2. Điều kiện áp dụng phương pháp phân tích thể tích..............................................9
1.3. Tính toán kết quả phân tích thể tích.......................................................................9
1.3.1. Tính kết quả chuẩn độ trưc tiếp...................................................................9
1.3.2. Tính theo định luật hợp thức.....................................................................10
1.3.3. Tính theo quy tắc đương lượng..................................................................10
1.3.4. Tính kết quả chuẩn độ gián tiếp................................................................11
1.3.5. Chuẩn độ thế..............................................................................................12
1.3.6. Chuẩn độ ngược.........................................................................................13
1.4. Pha chế dung dịch chuẩn.......................................................................................14
1.4.1. Chất gốc.....................................................................................................14
1.4.2. Pha chế dung dịch chuẩn từ chất gốc.......................................................14
1.4.3. Pha chế dung dịch chuẩn từ chất không phải là chất gốc...........
z
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI TIỂU LUẬN MÔN HÓA PHÂN TÍCH
Đề tài 4 : Phương pháp chuẩn độ thể tích _ phương pháp
chuẩn độ tạo tủa bạc _ cách xác định chỉ thị và sai số chỉ
thị
GVHD : GVC.Th.s . Trương Bách Chiến
NHÓM 4
Sinh viên thực hiện :
1. Nguyễn thị Hằng ………….…......11CDTS1_MSSV_3006110043
2. Nguyễn thị Thùy Dương ………...11CDTP1_MSSV_3005110041
3. Trần thị Hằng ................…..…11CDTS1 _MSSV_3006110049
tài liệu phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu phân tích - Người đăng: tuyphan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
tài liệu phân tích 9 10 617