Ktl-icon-tai-lieu

tài liêu solidworks

Được đăng lên bởi thiennguyen
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 9443 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TUTORIAL
SOLIDWORKS 2006

BIÊN DỊCH: ĐÀO CHI LĂNG
1/2006

1

MỤC LỤC
Lesson 1- Part.......................................................................................................................................3
Lesson 2 - Assembly ..........................................................................................................................13
Lesson 3 – Drawings ..........................................................................................................................18
AutoCAD và SolidWorks...................................................................................................................25
Nhập một tài liệu AutoCAD...............................................................................................................25
Chuyển một bản vẽ AutoCAD thành 3D ...........................................................................................31
Tạo một bản vẽ từ mô hình 3D...........................................................................................................35
Vẽ 3D .................................................................................................................................................42
Các kỹ thuật thiết kế nâng cao ...........................................................................................................47
Các bản vẽ kỹ thuật nâng cao.............................................................................................................60
Tạo các hình biểu diễn .......................................................................................................................61
Các tiểu tiết.........................................................................................................................................66
Assembly Mates .................................................................................................................................74
COSMOSXpress ................................................................................................................................87
Các chức năng cơ bản của COSMOSXpress .....................................................................................87
Phân tích để tiết kiệm vật liệu ............................................................................................................94
Các ví dụ phân tích.............................................................................................................................99
Bảng...
1
TUTORIAL
SOLIDWORKS 2006
BIÊN DCH: ĐÀO CHI LĂNG
1/2006
tài liêu solidworks - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liêu solidworks - Người đăng: thiennguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
tài liêu solidworks 9 10 155