Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu SRS

Được đăng lên bởi dinhthuy218
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO
Đặc tả yêu cầu phần mềm
Sorting Algorithm trên nền tảng Android (SRS)

GVHD: Vũ Quang Dũng
Nhóm thực hiện:
Hoàng Thị Hoa
Đinh Thị Thúy
Nguyễn Khắc Hưng
Nguyễn Văn Trình

Hà Nội, 03/2013

MỤC LỤC
1. Giới thiệu
1.1. Tổng quan
1.2. Mục đích
1.3. Phạm vi
1.4. Thuật ngữ viết tắt
1.5. Tài liệu tham khảo
2. Mô tả tổng quan
2.1. Tổng quan về sản phẩm
2.2. Chức năng chung của sản phẩm
2.3. Đối tượng người dùng
2.4. Ràng buộc tổng thể
2.5. Giả định về sự phụ thuộc
3. Đặc tả yêu cầu chức năng
3.1. Yêu cầu chức năng 1
3.2. Yêu cầu chức năng 2
3.3. Yêu cầu chức năng 3
3.4. Yêu cầu chức năng 4
4. Yêu cầu chức năng
4.1. Yêu cầu độ tin cậy
4.2. Yêu cầu bảo mật
4.3. Yêu cầu giao diện
4.4. Yêu cầu hiệu suất
4.5. Yêu cầu khả năng hỗ trợ và bảo trì
4.6. Các yêu cầu khác
5. Thông tin trợ giúp

1. Giới thiệu
1.1. Tổng quan

Tài liệu được chia làm 5 phần:
1. Giới thiệu: giới thiệu khái quát về phần mềm
2. Mô tả tổng quan: Mô tả khái quát cách sử dụng phần mềm
và các tình huống sử dụng tổng quan
3. Đặc tả yêu cầu chức năng: liệt kê và phân tích các chức
năng chương trình.
4. Yêu cầu phi chức năng: gồm yêu cầu bảo mật, giao diện,

khả năng hỗ trợ bảo trì, hiệu năng, và một số yêu cầu khác.
5. Thông tin trợ giúp: chú thích sự trợ giúp của các yếu tố
ngoại cảnh.

1.2.

Mục đích
- Là tài liệu chính thức cho người phát triển phần mềm. Nó mô
tả các hoạt động của hệ thống, ràng buộc, đáp ứng đối với
những sự cố thay đổi ngoài dự tính và có tác dụng như tài liệu

1.3.

1.4.
1.5.

tham khảo cho người bảo trì hệ thống.
- Tài liệu có thể được sửa đổi.
Phạm vi
- Phần mềm được lập trình trên nền tảng Android, dùng cho
thiết bị di động.
Thuật ngữ viết tắt
Tài liệu tham khảo
- Google.com
- Source code và tài liệu chương trình dưới sự hướng dẫn của

thầy Vũ Quang Dũng.
2. Mô tả tổng quan
- Phần mềm Sorting Algorithm là ứng dụng được thiết kế trên
nền tảng Android cho các thiết bị di động. Với giao diện thân
thiện, ứng dụng dễ sử dụng, giúp người dùng cảm thấy hứng
-

thú khi sử dụng.
Sản phẩm được hoàn thành bởi nhóm sinh viên lớp K55CB,

-

khoa CNTT – ĐHCN – ĐHQGHN.
Mục đích của sản phẩm nhằm hỗ trợ người dùng sắp xếp

-

nhanh nhất dãy số random bất kì
Phần mềm hỗ trợ giao diện người dùng một cách trực quan.
Phầm mềm được viết bởi ngôn ngữ Java, chạy trên các thiết bị

di động hoặc máy ảo hỗ trợ cài đặt SDK.
3. Đặc tả yêu cầu chức năng
3.1. Yêu cầu chức năng 1: Lựa chọn thuật toán
3.1.1. Giới thiệu:
- Người sử dụng lựa chọn cách sắp ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO
Đặc tả yêu cầu phần mềm
Sorting Algorithm trên nền tảng Android (SRS)
GVHD: Vũ Quang Dũng
Nhóm thực hiện:
Hoàng Thị Hoa
Đinh Thị Thúy
Nguyễn Khắc Hưng
Nguyễn Văn Trình
Hà Nội, 03/2013
Tài liệu SRS - Trang 2
Tài liệu SRS - Người đăng: dinhthuy218
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu SRS 9 10 362