Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Thực hành truyền thông không dây và di động

Được đăng lên bởi xuanlam610194
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 36 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu Thực hành truyền thông không dây và di động

GV: ThS. Đặng Lê Khoa

BÀI 2: KHẢO SÁT KÊNH TRUYỀN RAYLEIGH

Thiết kế hệ thống như hình 1.3 (xem các tham số ở file rayleigh.mdl)

Hình 1.3: Mô hình khảo sát kênh truyền Rayleigh
Câu 1: Cho mô hình kênh truyền có delayVector = [0:4:12]*(4e-6);
gainVector = [0:3]*(-3), Maximum Doppler Shift = 40Hz. Tính
Coherence bandwidth, Coherence time?
Câu 2: Xác định loại kênh truyền?
Câu 3: Thay đổi tốc độ truyền hợp lý để phân biệt kênh truyền chọn lọc tần số? Ghi lại
thông số? Tính lý thuyết và quan sát hình?
Câu 4: Thay đổi tốc độ truyền hợp lý để phân biệt kênh truyền phẳng? Ghi lại thông
số? Tính lý thuyết và quan sát hình?
Câu 5: Thay đổi chiều dài fame, quan sát xem yếu tố thời gian? Nhận xét.
Câu 6: Thiết kế mô hình cho kênh truyền biến đổi nhanh (fast fading)?

Phần 1: Matlab Simulink

1

...
Tài liệu Thực hành truyền thông không dây và di động GV: ThS. Đặng Lê Khoa
Phn 1: Matlab Simulink 1
BÀI 2: KHẢO SÁT KÊNH TRUYỀN RAYLEIGH
Thiết kế h thống như hình 1.3 (xem các tham số file rayleigh.mdl)
Hình 1.3: Mô hình khảo sát kênh truyền Rayleigh
u 1: Cho hình kênh truyền delayVector = [0:4:12]*(4e-6);
gainVector = [0:3]*(-3), Maximum Doppler Shift = 40Hz. Tính
Coherence bandwidth, Coherence time?
Câu 2: Xác định loại kênh truyền?
Câu 3: Thay đổi tốc độ truyn hợp lý để phân biệt kênh truyền chn lc tn s? Ghi li
thông số? Tính lý thuyết và quan sát hình?
Câu 4: Thay đổi tốc đ truyn hợp lý để phân biệt kênh truyền phng? Ghi lại thông
s? Tính lý thuyết và quan sát hình?
u 5: Thay đổi chiều dài fame, quan sát xem yếu t thi gian? Nhận xét.
Câu 6: Thiết kế mô hình cho kênh truyền biến đổi nhanh (fast fading)?
Tài liệu Thực hành truyền thông không dây và di động - Người đăng: xuanlam610194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu Thực hành truyền thông không dây và di động 9 10 786