Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi bui-huy-khang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1736 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Mặt phẳng hình chiếu đứng

Đồ thức của điểm

A

A3

B1
B3

B

B2
A2

Mặt phẳng hình chiếu bằng

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

A1

A1- hình chiếu
đứng,
A2- hình chiếu
bằng,
A3- hình chiếu
cạnh

Mặt phẳng hình chiếu đứng

Đồ thức của đoạn

A

A3

B1
B3

B

B2
A2

Mặt phẳng hình chiếu bằng

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

A1

A1B1- hình chiếu
đứng,
A2B2- hình chiếu
bằng,
A3B3- hình chiếu
cạnh

Mặt phẳng hình chiếu đứng

A3
B1
B3

B2
A2

Mặt phẳng hình chiếu bằng

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

A1

Mặt phẳng hình chiếu đứng

A3
B1
B3

A2
B2

Mặt phẳng hình chiếu bằng

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

A1

Mặt phẳng hình chiếu đứng

A3
B1
B3

A2

B2

Mặt phẳng hình chiếu bằng

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

A1

A1
A3

B1
B3

Mặt phẳng hình chiếu bằng
A2

B

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

Mặt phẳng hình chiếu đứng

A1

B1

B3

Mặt phẳng hình chiếu bằng
A2

B

A3

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

Mặt phẳng hình chiếu đứng

A1

B1

A3

B3

Mặt phẳng hình chiếu bằng
B2

A2

Mặt phẳng hình chiếu cạnh

Mặt phẳng hình chiếu đứng

Dựng hình chiếu thứ 3
từ 2 hình chiếu cho trước
A1

A3

hình chiếu cạnh

hình chiếu đứng

B1
B3

B2

hình chiếu bằng

A2

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu vẽ kỹ thuật - Người đăng: bui-huy-khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tài liệu vẽ kỹ thuật 9 10 516