Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu xe MCR

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Nhã
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2412 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Đồ án môn học 1

Page 1

Robot dò line

LỜI MỞ ĐẦU
GVHD: TS.Nguyễn Thanh Phương
ThS. Phạm Quốc Phương

SVTH: Phạm Quốc Gia
Lớp 08DDC-HUTECH

Đồ án môn học 1

Page 2

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Phương và thầy
Phạm Quốc Phương đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện đồ án này!
Đồ án môn học 1 là đồ án đầu tiên trong chương trình học của em, nên đây là
đồ án rất quan trọng, là nền tảng để em thực hiện những đồ án sau này.
Trong quá trình thực hiện đồ án, được sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn
Thanh Phương và thầy Phạm Quốc Phương em đã thu được nhiều kiến thức quý
báu giúp em rất nhiều trong quá trình học và làm việc của em trong tương lai :
được tiếp xúc với vi điều khiển họ AVR ( Atmega8), biết cách thiết kế mạch in
bằng phần mềm OrCaD, thi công mạch in…v.v.
Trong quá trình thực hiện đồ án, do em chưa có nhiều kinh nghiệm nên không
tránh khỏi những sai sót. Mong nhận được sự góp ý của các thầy để được hoàn
thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy trong
quá trình thực hiện đồ án để em hoàn thành đồ án này và mong được sự giúp đỡ
của các thầy trong các đồ án sau.

SVTH
Phạm Quốc Gia

MỤC LỤC
GVHD: TS.Nguyễn Thanh Phương
ThS. Phạm Quốc Phương

SVTH: Phạm Quốc Gia
Lớp 08DDC-HUTECH

Đồ án môn học 1

Page 3

Giới thiệu…………………………………………………….4
I.

II.

III.

Tổng quan………………………………………………...4
1. Cấu trúc ……………………………………………4
2. Hệ thống điều khiển……………………………… ..4
3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển……………...5
Hoạt động…………………………………………………7
1. Đặc tả đường đua…………………………………...7
2. Hoạt động của động cơ Servo………………………10
3. Hoạt động của sensor……………………………….11
4. Giải thuật……………………………………………12
5. Code điều khiển…………………………………….13
Ứng dụng, hạn chế và hướng giải quyết…………………...28

GVHD: TS.Nguyễn Thanh Phương
ThS. Phạm Quốc Phương

SVTH: Phạm Quốc Gia
Lớp 08DDC-HUTECH

Đồ án môn học 1

Page 4

GIỚI THIỆU
Tự động hóa là tổng hoà của nhiều lĩnh vực như cơ khí, điều khiển, công nghệ
thông tin và cơ điện tử. Các lĩnh vực này kết hợp lại với nhau tạo thành các hệ thống
tự động hóa và cao hơn nữa là tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Ngành công
nghiệp tự động hóa ngày càng có vai trò quan trọng và hết sức cần thiết để đáp ứng
các mục tiêu phát triển kinh tế, nhất là trong tiến trình công nghiệp- hiện đại hóa
nhanh như hiện nay. Nó đòi hỏi một nguồn nhân lực có trình độ cao để vận hành.
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều loại robot:
Quy mô lớn như: Những cánh tay máy trong các dây chuyền sản x...
Đồ án môn học 1 Page 1
GVHD: TS.Nguyễn Thanh Phương SVTH: Phạm Quốc Gia
ThS. Phạm Quốc Phương ́ p 08DDC-HUTECH
Robot dò line
LI M ĐẦU
Tài liệu xe MCR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu xe MCR - Người đăng: Nguyễn Văn Nhã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài liệu xe MCR 9 10 239