Ktl-icon-tai-lieu

tcxdvn

Được đăng lên bởi nghiep-truong-thanh
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3

Đường ô tô − yêu cầu thiết kế
Highway − Specifications for design

Hà Nội − 2005

TCVN 4054 : 2005

Mục lục
Trang
1

Phạm vi áp dụng....................................................................................5

2

Tài liệu viện dẫn.....................................................................................5

3

Quy định chung......................................................................................6

4

Mặt cắt ngang.......................................................................................10

5

Bình đồ và mặt cắt dọc........................................................................19

6

Sự phối hợp các yếu tố của tuyến......................................................25

7

Nền đường............................................................................................27

8

Áo đường và kết cấu lề gia cố............................................................34

9

Thiết kế hệ thống các công trình thoát nớc.......................................40

10 Cầu, cống, hầm và các công trình vợt qua dòng chảy.....................46
11 Nút giao thông......................................................................................50
12 Trang thiết bị an toàn giao thông trên đường...................................58
13 Các công trình phục vụ........................................................................60
14 Bảo vệ môi trường...............................................................................64

Lời nói đầu

2

TCVN 4054 : 2005

TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 :
1998.
Đường ôtô − Yêu cầu thiết kế
Highway − Specifications for design

1 Phạm vi áp dụng
1.1

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo

và nâng cấp đường ôtô. Các đường chuyên dụng như: đường cao tốc, đường
đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp và các loại đường khác đợc
thiết kế theo các tiêu chuẩn ngành. Có thể áp dụng các cấp đường thích hợp
trong tiêu chuẩn này khi thiết kế đường giao thông nông thôn.
Khi thiết kế đường ôtô có liên quan đến các công trình khác như: đường sắt,
thuỷ lợi, hoặc khi đường ôtô đi qua các vùng dân cư, đô thị, các khu di tích văn
hoá, lịch sử…, ngoài việc áp dụng theo tiêu chuẩn này phải tuân theo các quy
định hiện hành khác của Nhà nước về các công trình đó.
1.2

Trong trờng hợp đặc biệt có thể áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu

chuẩn khác nhưng phải qua phân tích kinh tế - kỹ thuật.
Cá...
TCVN
TU CHUN VIỆT NAM
TCVN 4054 : 2005
Xuất bản lần 3
Đường ô tô yêu cầu thiết kế
Highway
Specifications for design
Hà Nội 2005
tcxdvn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tcxdvn - Người đăng: nghiep-truong-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
tcxdvn 9 10 88