Ktl-icon-tai-lieu

Thay bạc đỡ hộp giảm tốc máy nghiền liệu

Được đăng lên bởi tunglx.sg
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIỆN PHÁP THAY BẠC ĐỠ CỤM
BÁNH RĂNG HÀNH TINH SỐ 02 HỘP
GiẢM TỐC MÁY NGHIỀN LIỆU RENK
KPBV150
Người lâp: Lê Xuân Tùng
Kiểm tra: Nguyễn Long Giang
Duyệt: Hoàng Bá Linh

Nội dung công việc chính
•
•
•
•

Phần I-Chuẩn bị vật tư dụng cụ
Phần II- Trình tự thay thế
Phần III- Lắp đặt lại các chi tiết.
Phần IV- Kiểm tra tống thể sau khi lắp đặt

Phần I-Chuẩn bị vật tư
Vât dụng cu bao gồm

•

Đường ray kéo động cơ phụ, động cơ chính và hộp giảm tốc, cuối đường ray hàn các
móc cẩu: Dùng thép hình H250x250 gia công ray, lót bằng thép tấm Q345 t=8mm.
(Tuần 1 tháng 6 hoàn thành)
• Treo sẵn 01 palang 20 tấn, 02 pa lăng 10 tấn trong đó 01 palăng dẫn hướng trên sàn
bê tông ngay điểm động cơ phụ hiện tại. (đã đục lỗ sẵn), Pa lăng 05 tấn 02 cái.
• Kích 360 tấn 02 cái, kích 100 tấn 02 cái (bao gồm bàn kích). Kích 10 tấn 01 cái, kích
05 tấn 01 cái.
• 04 giá đỡ bàn nghiền (đã gia công) đặt sẵn 04 lỗ trên thân máy nghiền.
• Palet để đỡ cụm bánh răng hành tinh số 3 mặt gương bên trên.
• 08 thanh thép tròn đặc Ø28 x 300 để lót dưới HGT chính khi kéo.
• 02 nắp bị đường ống dầu HGT.
• Cáp dù 5 tấn dài 5m 02 sợi.
• Cáp thép Ø20 dài 5m 02 sợi, Ø16 dài 5m 02 sợi
• Máy xiết thủy lực.
• Clê các loại.
• Ma ní, tai cẩu các loại.
• Bulong xiết giá treo bàn nghiền M36x150 ren suốt (8.8) số lượng 54 con.
• 04 cây gắn thước đặt 04 vị trí kích.
• Các loại chêm kích.
Ghi chú: Thử tải toàn bộ hệ thống kích Pa lăng , máy xiết.

Phần II- Trình tự thay thế
Sau khi hoàn tất các công việc tháo cặp con lăn số 1,2 và nâng cặp
con lăn 3,4 lên khỏi bàn nghiền, Xưởng chủ quản vệ sinh sạch bên
trong bàn nghiền, vệ sinh sạch đường ống gió nóng và mở cửa vệ
sinh 04 lỗ đặt giá treo bàn nghiền. Tháo sạch dầu trong hộp giảm
tốc. Tẩy sạch các lỗ Ecu chờ sẵn trên đường ống đặt giá treo. Ta
tiến hành thực hiên thay thế bạc lót cụm bánh răng hành tinh hộp
giảm tốc theo các trình tự sau.

1- Bước 1: Tháo động cơ phụ
nặng 0.73 tấn:
• Phương pháp: Tháo các bulông đế bằng Clê
55 và tay công, tháo hệ thống điện, máng cáp
kết nối với động cơ phụ. Sau đó, dùng 02 Pa
lăng 5 tấn móc vào hai bên cạnh của đế HGT
phụ và kéo trượt trên ray đã chuẩn bị trước ra vị
trí tính toán, dùng xe nâng nhấc ra ngoài để bảo
quản.
• Nhân lực: 03 người
• Chỉ đạo thực hiện: Tổ trưởng tổ sửa chữa.
• Giám sát: Trưởng ca sửa chữa

2- Bước 2: Tháo động cơ chính
nặng 14.5 tấn:
•

Phương pháp: Tổ điện tháo điện và hệ thống giám sát. Tổ cơ tháo 04 bu
lông đế M36 bằng Clê 55 theo bản vẽ 1246465. Đồng thời ta tháo bao che
khớp nối, tháo chốt khớp ...
BIỆN PHÁP THAY BẠC ĐỠ CỤM
BIỆN PHÁP THAY BẠC ĐỠ CỤM
BÁNH RĂNG HÀNH TINH SỐ 02 HỘP
BÁNH RĂNG HÀNH TINH SỐ 02 HỘP
GiẢM TỐC MÁY NGHIỀN LIỆU RENK
GiẢM TỐC MÁY NGHIỀN LIỆU RENK
KPBV150
KPBV150
Ng i lâp: Lê Xuân Tùngườ
Ng i lâp: Lê Xuân Tùngườ
Ki m tra: Nguy n Long Giang
Ki m tra: Nguy n Long Giang
Duy t: Hoàng Bá Linh
Duy t: Hoàng Bá Linh
Thay bạc đỡ hộp giảm tốc máy nghiền liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thay bạc đỡ hộp giảm tốc máy nghiền liệu - Người đăng: tunglx.sg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thay bạc đỡ hộp giảm tốc máy nghiền liệu 9 10 589