Ktl-icon-tai-lieu

THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP ĐẦU CỰC MÁY PHÁT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THAY ĐỔI ĐIỆN
ÁP ĐẦU CỰC
MÁY PHÁT

THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP ĐẦU CỰC MÁY PHÁT
Cài đặt các tải và các công suất các máy phát như hình 1, sau đó cho chạy thử,
kết quả thu được như hình 2.
Từ kết quả nhận được, nhận thấy nhà máy Điện Nguyên Tử phát công suất
phản kháng chưa cao, nên ta đặt lại điện áp đầu cực máy phát là 1.15pu, kết
quả thu được như hình 3.
Ta lại tiếp tục tăng điện áp đầu cực tại nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ lên 1.05pu.
Kết quả thu được trên hình 4.Từ kết quả, nhận thấy công suất phản kháng phát
tại đây hơi cao, nên giảm điện áp đầu cực xuống 1.02pu, kết qua nhận được
như hình 5.
Ngược lên miền bắc, ta nhận thấy ó một số điểm điện áp khá thấp (Sóc Sơn
0.725pu, Đông Anh 0.707pu, Tây Hà Nội 0.655pu…), do vậy ta tăng điện áp
đầu cực tại một số nơi. Đầu tiên ta tăng điên áp đầu cực tại Lai Châu là 1.05pu
.Kết quả cho được ở hình 6, tuy nhiên kết quả không được như ý, mặc dù điện
áp cá bus có tăng nhưng không đáng kể.
Do đó ta tiếp tục tăng điện áp đầu cực tại các máy phát như sau: Điện áp Lai
Châu là 1.3pu, Sơn La là 1.25pu, Hòa Bình là 1.3pu. Kết quả thu được ở hình
7. Kết quả thu được là khá khả quan, một số nút đã được cải thiện đáng kể.
Bây giờ ta, tăng thêm điện áp đầu cực máy phát tại các bus Mông Dương là
1.1pu và Quảng Ninh là 1.095 pu, kết quả thu được cho ở hình 8. Ta thất điện
áp các nút đã được tăng lên đáng kể.

SON LA

LAI CHAU
1.000 pu

0 MW
90 MVR

1.000 pu
0 MW
95 MVR

800.0 MW
200.0 MVR

VIET TRI
1.000 pu
654 MW
786 MVR

0 MW
16 MVR

0 MW
37 MVR

0 MW
95 MVR

1670.0 MW
1500.0 MVR

1440 MW
410 MVR

0.0 MVR

0 MW
90 MVR

0 MW
95 MVR

SOC SON
1.000 pu

0 MW
32 MVR

TAY HN
1.000 pu

HOA BINH
1.000 pu
0 MW
101 MVR
1800 MW
400 MVR

0.0 MVR
D ANH
1.000 pu

NHO QUAN
1.000 pu 780 MW
463 MVR

TH TIN
1.000 pu
0 MW
21 MVR

PHO NOI
1.000 pu

1.000 pu

2000 MW
800 MVR

0.0 MVR

853 MW
19 MVR

0 MW
8 MVR

0 MW
13 MVR

1000 MW
500 MVR

0 MW
81 MVR

0 MW
8 MVR

0 MW
42 MVR
1280 MVR
1298 MW

0 MW

0 MW
13 MVR

0 MW
74 MVR

1030 MVR
1094 MW

0.0 MVR

542 MW
230 MVR

0 MW
101 MVR

127 MVR

M DUONG

Q NINH
1.000 pu

0 MW
74 MVR

0 MW
16 MVR

0 MW
8 MVR

799 MW
656 MVR

BAC NINH
1.000 pu 123 MVR
651 MW

0 MW
16 MVR

D HUNG
1.000 pu

0 MW
101 MVR

0 MW
101 MVR

NGHI SON
1.000 pu
200 MW
150 MVR
0 MW
109 MVR

0 MW
109 MVR

332 MW
83 MVR

HA TINH
1.000 pu

0 MW
48 MVR

0 MW
48 MVR

VUNG ANG
1.000 pu

1000 MW
1000 MVR

0 MW
50 MVR

0 MW
50 MVR

Q_TRI
1.000 pu
0 MW

0 MW

127 MVR

127 MVR

DA NANG

934 MW

1.000 pu

673 MVR

0 MW

0 MW
63 MVR

63 MVR

664 MW
382 MV...
THAY ĐỔI ĐIN
ÁP ĐẦU CC
MÁY PHÁT
THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP ĐẦU CỰC MÁY PHÁT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP ĐẦU CỰC MÁY PHÁT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP ĐẦU CỰC MÁY PHÁT 9 10 677