Ktl-icon-tai-lieu

thí nghijệm máy biến áp lưc

Được đăng lên bởi levietthanh0201
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN
*************

QUI TRÌNH THÍ NGHIỆM
MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC
(BẢN CHỈNH LÝ NĂM 2003)

2003

Quy Trình Thí Nghiệm Máy Biến Áp Ðiện Lực

Trung Tâm Thí Nghiệm Ðiện

QUI TRÌNH THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP
A. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
I. MÁY BIẾN ÁP ÐIỆN LỰC:
1. Ðịnh nghĩa: Máy biến áp điện lực là một máy điện tĩnh, làm việc
trên nguyên lý cảm ứng điện từ, sử dụng trong công nghiệp điện
để truyền tải điện năng tần số công nghiệp từ cấp điện áp này
sang cấp điện áp khác (phù hợp với yêu cầu sản xuất, truyền tải,
phân phối, và tiêu thụ điện năng).
2. Mô tả một máy biến áp điện lực điển hình:

Phân Xưởng Cao Thế - Hóa Dầu

1 /40

Bản chỉnh lý năm 2004

Quy Trình Thí Nghiệm Máy Biến Áp Ðiện Lực

Trung Tâm Thí Nghiệm Ðiện

3. Phân loại: Máy biến áp điện lực có nhiều cách phân loại theo từng
đặc tính. Trong phạm vi quy trình này chỉ giới thiệu khái quát một
số cách phân loại thông thường:
v Phân loại theo cấp điện áp và công dụng trên lưới điện:
1) Máy biến áp phụ tải (hạ áp): là máy biến áp lực cấp cuối
cùng để hạ điện áp cung cấp cho dân dụng. Các MBA này
có điện áp phía cao là 6KV, 10KV, 15KV, 20KV (một số máy
có điện áp 35KV), điện áp phía hạ là điện áp của lưới điện
dân dụng địa phương (220/ 380V).
2) Máy biến áp trung áp (trung gian): trong hệ thống điện phân
phối trước đây, tồn tại hai cấp điện áp trung áp. Cấp điện áp
66KV, 35KV dùng để cấp công suất cho một khu vực, cấp
điện áp 6KV, 10KV, 15KV là cấp điện áp trung áp phân phối.
Các máy biến áp trung gian dùng để truyền tải công suất
giữa hai cấp điện áp này.
3) Máy biến áp phân phối (cao áp): là các máy biến áp truyền
tải công suất từ lưới truyền tải cho lưới phân phối. (như các
MBA 110/20KV)
4) Máy biến áp truyền tải (cao áp và siêu cao áp): là các máy
biến áp truyền tải công suất giữa các hệ thống năng lượng
vùng, truyền tải công suất giữa lưới điện cao áp và siêu cao
áp. (các MBA500/220KV, 220/110KV).
5) Máy biến áp tăng áp của nhà máy điện: sử dụng để truyền
công suất phát của nhà máy điện lên lưới, được đặt hàng
riêng cho từng nhà máy điện.
v Phân loại theo môi trường cách điện, chủ yếu có hai loại sau:
1) Máy biến áp dầu: Môi trường trong máy là dầu cách điện.
Dầu cách điện trong máy vừa đóng vai trò cách điện, vừa là
môi chất tản nhiệt.
2) Máy biến áp khô: Môi trường trong máy là không khí. Cách
điện bằng vật liệu rắn.
v Phân loại theo cấu trúc:
1) Theo pha: Máy biến áp ba pha, máy biến áp một pha.
2) Theo số cấp điện áp: Máy biến áp có hai cuộn dây, ba cuộn
dây, bốn ...
CÔNG TY ĐIN LC 3
TRUNG TÂM TNGHIM ĐIN
*************
QUI TRÌNH THÍ NGHIM
MÁY BIN ÁP ĐIN LC
(BN CHNH LÝ NĂM 2003)
2003
thí nghijệm máy biến áp lưc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghijệm máy biến áp lưc - Người đăng: levietthanh0201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
thí nghijệm máy biến áp lưc 9 10 687