Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị dung dịch

Được đăng lên bởi Tân
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU VỀ
THIẾT BỊ TÁCH LỌC PHA RẮN, THIẾT BỊ ĐO THÔNG SỐ
DUNG DỊCH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH, HIỆU
CHUẨN, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐO

TrầnVũKhôi
PhòngDungdịch– XNKhoan& SG

I- THIẾT BỊ TÁCH LỌC PHA RẮN

1.Hệthốngsàngrung
2.Máytáchcát
3.Máytáchbột;máytáchbùn
4.Máylytâm
5.Máytáchkhí

Sơđồhệthốngthiếtbịlàmsạchdungdịch:

1.Hệthốngsàngrung

Sàngrung

Kiểu

HS 280-3P

HS 240-3P

Hs 220-3P

Động cơ điện

2 x 3 HP

2 x 3 HP

2 x 3 HP

Tần số

24.3

24.3

243.

Độ ồn thực tế

Dll BT4

Dll BT4

Dll BT4

Kích cỡ mắt lưới (inch)

32.8 x 45.28 x 0.12

27.56 x 45.28 x 0.12

27.56 x 41.34 x 0.12

Cường độ rung (g)

7.2

7.2

7.2

Biên độ (inch)

0.23

0.23

0.23

Mức điều chỉnh

o
o
28 F ~ 43 F

o
o
28 F ~ 43 F

o
o
28 F ~ 43 F

Khối lượng

48762 lbs

4409 lbs

4189 lbs

Kích thước (inch)

128 x 69 x 63

108 x 69 x 63

108 x 69 x 63

2.Máytáchcát

Máytáchcát

Kiểu

HD-300x2

Vồithuỷlực

12” x 2 cái

Ápsuất

29-65 psi

Côngsuất

1059 gpm

Kíchthướclưới

49”x23”

Mắtlưới

150-200

Đườngkínhvào

6”

Đườngkínhra

8”

Độngcơ

0.67HP

Khốilượng

3968 lbs

Kích thước

75x35x85

3.Máytáchbùn

Máytáchbùn

Kiểu

HM 250 x 2/100 x 12

Thông số tách cát

Thống số tách bột

Côn hình nón

10” x 2 cái

Côn hình nón

4” x 12 cái

Áp suất

36 ~ 45 Psi

Áp suất

36 ~ 45 Psi

Công suất

88/ gpm

Công suất

88/ gpm

Cỡ hạt tách

43 ~ 74 micro

Cỡ hạt tách

20 ~ 43 micro

Đường kính vào

6”

Đường kính vào

6”

Đường kính ra

8”

Đường kính ra

8”

Loạicủasàngrung

HS200 – 3P / HS240 – 3P / HS280 – 3P

Khối lượng

5842 lbs / 6063 lbs / 6724 lbs

Kích thước ( inch)

108 x 69 x 92 / 129 x 69 x 92

4.Máylytâm(Centrifuge)

Thôngsốthiếtkế:
Cỡlồng

Chiềudài

Chiềurộng

Chiều cao

Khối lượng

In (mm)

In (mm)

In (mm)

In (mm)

Lb (kg)

14 x 56

119

70

34,1

4.800

356 x 1.422

3.022,6

1.778

866,1

1.832

hp

25/7,5

Sơđồnguyênlýlàmviệcmáylytâm

Phần chứa pha lỏng

Phần chứa pha rắn

Dung dịch đi vào

DD sạch trở lại vòng
tuần hoàn

Mùn khoan bị loại

5.Máytáchkhí

Kiểu

HV – 240

HV – 1200

Côngsuất

811 ~ 1057 gpm

811 ~ 1057 gpm

Ápsuấtchânkhông

5.4~6.8psi

7.3~9.7psi

Hiệusuất

≥ 95%

≥ 95%

Độngcơchính

20HP

Động cơ bơm chân không

3HP/4HP (60Hz)

4HP/5.4HP (60Hz)

Đường kính vào ( inch )

5”

6”

Đường kính ra ( inch )

6”

8”

Khối lượng

3968 lbs

6173 lbs

Kích thước ( inch )

75x35x85

87x47x49

II-THIẾT BỊĐOTHÔNGSỐ DUNG DỊCH VÀ PHƯƠNG PHÁPKiỂMĐỊNH,HiỆUCHUẨN, BẢO DƯỠNG THIẾT
BỊ ĐO

PHÒNG THÍ NGHIỆM

1.Cântỷtrọng:

-Phươngphápđo
-Phươngpháphiệuchuẩn–bảodưỡng

2.Phễuđođộn...
GIỚI THIỆU VỀ
THIẾT BỊ TÁCH LỌC PHA RẮN, THIẾT BỊ ĐO THÔNG SỐ
DUNG DỊCH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH, HIỆU
CHUẨN, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐO
TrầnVũKhôi
PhòngDungdịch– XNKhoan& SG
Thiết bị dung dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị dung dịch - Người đăng: Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Thiết bị dung dịch 9 10 638