Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị hiển thị, vận hành và cảm ứng

Được đăng lên bởi taiduc94
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
màn hình loại CRT
Nhược điểm: dày,nặng, tiêu tốn điện năng,thường gây ảnh hưởng sức khoẻ nhiều.
Nguyên lý hiển thị hình ảnh:Màn hình CRT sử dụng phần màn huỳnh quang
dùng để hiển thị các điểm ảnh, để các điểm ảnh phát sáng theo đúng màu sắc cần
hiển thị cần các tia điện tử tác động vào chúng để tạo ra sự phát xạ ánh sáng. Ống
phóng CRT sẽ tạo ra các tia điện tử đập vào màn huỳnh quang để hiển thị các điểm
ảnh theo mong muốn.

Màn hình LCD:
Được sản xuất từ năm 1970.Các màn hình LCD trước đây thường tiêu thụ điện
năng nhiều, độ tương phản thấp cho đến khi các nhà khoa học người Anh tìm ra
"Biphenyl" - vật liệu chính của tinh thể lỏng, thì LCD mới thực sự phổ biến.
Nguyên lý hoat đông màn hinh lcd: ánh sáng được phát ra từ một đèn nền. Ánh
sáng này được cho lọt qua lớp kính lọc phân cực thứ nhất. Ánh sáng phân cực
phẳng này được tiếp tục cho truyền qua tấm thủy tinh và lớp điện cực trong suốt để
đến lớp tinh thể lỏng. Sau đó, chúng tiếp tục đi tới kính lọc phân cực thứ hai; có
phương phân cực vuông góc với kính lọc thứ nhất, rồi đi tới mắt người quan sát.
Để tạo ra màu sắc, lớp ngoài cùng có kính lọc màu.
Hoạt động bật tắt cơ bản
Nếu điện cực của một điểm ảnh con không được áp một điện thế, thì phần tinh thể
lỏng ở nơi ấy không bị tác động gì cả, ánh sáng sau khi truyền qua chỗ ấy vẫn giữ
nguyên phương phân cực, và cuối cùng bị chặn lại hoàn toàn bởi kính lọc phân cực
thứ hai. Điểm ảnh con này lúc đó bị tắt và đối với mắt đây là một điểm tối.
Để bật một điểm ảnh con, cần đặt một điện thế vào điện cực của nó, làm thay đổi
sự định hướng của các phân tử tinh thể lỏng ở nơi ấy; kết quả là ánh sáng sau khi
truyền qua phần tinh thể lỏng ở chỗ điểm ảnh con này sẽ bị xoay phương phân cực
đi, có thể lọt qua lớp kính lọc phân cực thứ hai, tạo ra một điểm màu trên tấm kính
trước.
Ưu điểm: Mỏng nhẹ. Ít tiêu tốn điện năng, ít ảnh hưởng đến sức.
Nhược điểm: tốc độ đáp ứng chậm hơn so với màn hình, màu sắc chưa trung thực
bằng màn hình CRT

Màn hình máy tính sử dụng công nghệ OLED
Là công nghệ màn hình mới với xu thế phát triển trong tương lai bởi các ưu điểm:
Cấu tạo mỏng, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhanh, tuổi thọ cao...
Về cơ bản, ngoại hình màn hình OLED thường giống màn hình tinh thể lỏng
nhưng có kích thước mỏng hơn nhiều do không sử dụng đèn nền. Các OLED là các
thiết bị thể rắn cấu tạo từ các tấm phim mỏng làm từ các hợp chất hữu cơ. Tấm
phim này sẽ phát ra ánh sáng khi được cung cấp điện năng. OLED có thể tạo ra
những hình ảnh sáng và rõ nét hơn nhưng lại tiêu...
màn hình loại CRT
Nhược điểm: dày,nặng, tiêu tốn điện năng,thường gây ảnh hưởng sức khoẻ nhiều.
Nguyên lý hiển thị hình ảnh:Màn hình CRT sử dụng phần màn huỳnh quang
dùng để hiển thị các điểm ảnh, để các điểm ảnh phát sáng theo đúng màu sắc cần
hiển thị cần các tia điện tử tác động vào chúng để tạo ra sự phát xạ ánh sáng. Ống
phóng CRT sẽ tạo ra các tia điện tử đập vào màn huỳnh quang để hiển thị các điểm
ảnh theo mong muốn.
Màn hình LCD:
Được sản xuất từ năm 1970.Các màn hình LCD trước đây thường tiêu thụ điện
năng nhiều, độ tương phản thấp cho đến khi các nhà khoa học người Anh tìm ra
"Biphenyl" - vật liệu chính của tinh thể lỏng, thì LCD mới thực sự phổ biến.
Nguyên lý hoat đông màn hinh lcd: ánh sáng được phát ra từ một đèn nền. Ánh
sáng này được cho lọt qua lớp kính lọc phân cực thứ nhất. Ánh sáng phân cực
phẳng này được tiếp tục cho truyền qua tấm thủy tinh và lớp điện cực trong suốt để
đến lớp tinh thể lỏng. Sau đó, chúng tiếp tục đi tới kính lọc phân cực thứ hai; có
phương phân cực vuông góc với kính lọc thứ nhất, rồi đi tới mắt người quan sát.
Để tạo ra màu sắc, lớp ngoài cùng có kính lọc màu.
Hoạt động bật tắt cơ bản
Nếu điện cực của một điểm ảnh con không được áp một điện thế, thì phần tinh thể
lỏng ở nơi ấy không bị tác động gì cả, ánh sáng sau khi truyền qua chỗ ấy vẫn giữ
nguyên phương phân cực, và cuối cùng bị chặn lại hoàn toàn bởi kính lọc phân cực
thứ hai. Điểm ảnh con này lúc đó bị tắt và đối với mắt đây là một điểm tối.
Để bật một điểm ảnh con, cần đặt một điện thế vào điện cực của nó, làm thay đổi
sự định hướng của các phân tử tinh thể lỏng ở nơi ấy; kết quả là ánh sáng sau khi
truyền qua phần tinh thể lỏng ở chỗ điểm ảnh con này sẽ bị xoay phương phân cực
đi, có thể lọt qua lớp kính lọc phân cực thứ hai, tạo ra một điểm màu trên tấm kính
trước.
Ưu điểm: Mỏng nhẹ. Ít tiêu tốn điện năng, ít ảnh hưởng đến sức.
Nhược điểm: tốc độ đáp ứng chậm hơn so với màn hình, màu sắc chưa trung thực
bằng màn hình CRT
Thiết bị hiển thị, vận hành và cảm ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị hiển thị, vận hành và cảm ứng - Người đăng: taiduc94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết bị hiển thị, vận hành và cảm ứng 9 10 420