Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7 200 để điều khiển hệ thống quạt thông gió

Được đăng lên bởi Bùi Đức Toản
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 2590 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày này với sự phát triển của khoa học kĩ thuật sự đa dạng của các
linh kiện điện tử số, các thiết bị điều khiển tự động. Các công nghệ cũ đang
dần dần được thay thế bằng các công nghệ hiện đại. Các thiết bị công nghệ
tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình vi điều khiển, vi xử lý, PLC… các
thiết bị điều khiển từ xa… Đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp,
các dây truyền sản xuất.
Để nắm bắt được khoa học tiên tiến hiện nay các trường ĐH,Cao Đẳng,
…đã và đang đưa các kiến thức khoa học và các thiết bị mới vào nghiên cứu
và giảng dạy. Hệ thống điều khiển tự động PLC, Điều khiển số, ứng dụng vi
điều khiển, vi xử lý đem lại hiệu quả và độ tin cậy cao. Việc thực hiện đề tài:
“Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7- 200 để điều khiển hệ thống
quạt thông gió.” Giúp cho sinh viên có thêm được nhiều hiểu biết về vấn đề
này.

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ PLC
1.1. TỔNG QUAN VỀ PLC.
1.1.1. Giới thiệu về PLC (Programmable Logic Control) (Bộ điều khiển logic
khả trình)
Hình thành từ nhóm các kỹ sư hãng General Motors năm 1968 với ý
tưởng ban đầu là thiết kế một bộ điều khiển thoả mãn các yêu cầu sau:
- Lập trình dễ dàng, ngôn ngữ lập trình dễ hiểu.
- Dễ dàng sửa chữa thay thế.
- ổn định trong môi trường công nghiệp.
- Giá cả cạnh tranh.
Thiết bị điều khiển logic khả trình (PLC: Programmable Logic Control)
(hình 1.1) là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều
khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình, thay cho việc thể hiện thuật toán
đó bằng mạch số.

Tương đương một mạch số.

Như vậy, với chương trình điều khiển trong mình, PLC trở thành bộ
điều khiển số nhỏ gọn, dễ thay đổi thuật toán và đặc biệt dễ trao đổi thông tin
với môi trường xung quanh (với các PLC khác hoặc với máy tính). Toàn bộ
chương trình điều khiển được lưu nhớ trong bộ nhớ PLC dưới dạng các khối
chương trình (khối OB, FC hoặc FB) và thực hiện lặp theo chu kỳ của vòng
quét.

Hình 1.1
Để có thể thực hiện được một chương trình điều khiển, tất nhiên PLC phải
có tính năng như một máy tính, nghĩa là phải có một bộ vi xử lý (CPU), một
hệ điều hành, bộ nhớ để lưu chương trình điều khiển, dữ liệu và các cổng
vào/ra để giao tiếp với đối tượng điều khiển và trao đổi thông tin với môi
trường xung quanh. Bên cạnh đó, nhằm phuvj vụ bài toán điều khiển số PLC
còn cần phải có thêm các khối chức năng đặc biệt khác như bộ đếm
(Counter), bộ định thì (Timer)... và những khối hàm chuyên dụng.

Hình 1.2

Hệ thống điều khiển sử dụng PLC.

Hình 1.3: Hệ thống điều khiển dùng PLC...
LỜI MỞ
ĐẦU
Ngày này với sphát triển của khoa học kĩ thuật sự đa dạng của c
linh kiện điện tử số, các thiết bị điều khiển tự động. Các công nghệ đang
dần dần được thay thế bằng các công nghệ hiện đại. Các thiết bị công nghệ
tiên tiến với hệ thống điều khiển lập trình vi điều khiển, vi xử lý, PLC… các
thiết bị điều khiển t xa… Đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp,
các dây truyền sản xuất.
Để nắm bắt được khoa học tiên tiến hiện nay các trường ĐH,Cao Đẳng,
…đã đang đưa các kiến thức khoa học các thiết bị mới vào nghiên cứu
giảng dạy. Hệ thống điều khiển tự động PLC, Điều khiển số, ứng dụng vi
điều khiển, vi xử đem lại hiệu quả và độ tin cậy cao. Việc thực hiện đề tài:
Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7- 200 để điều khiển hệ thống
quạt thông gió.” Giúp cho sinh viên thêm được nhiều hiểu biết vvấn đề
này.
Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7 200 để điều khiển hệ thống quạt thông gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7 200 để điều khiển hệ thống quạt thông gió - Người đăng: Bùi Đức Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Thiết kế bộ điều khiển từ xa kết nối với S7 200 để điều khiển hệ thống quạt thông gió 9 10 809