Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế chế tạo mạch quang báo dùng VĐK

Được đăng lên bởi nguyennamphong1994
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Năm 1971 với sự ra đời của Vi xử lý (Microprocessor)- bộ phận xử lý trung
tâm để xử lý lệnh đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng
khoa học kỹ thuật hiên đại. Ban đầu vi xử lý với 4 bit dữ liệu sau đó đã
phát triển thành 8 bit(8080,8085,8088),16 bit(8086,80286), 32
bit(80386,80486) và 64 bit(80586) …
Trên cơ sở phát triển của kỹ thuật vi xử lý người ta đã chế tạo được các máy
vi tính cá nhân ,các thệ hệ máy vi tính với công nghệ cao theo đó được phát
minh đã tạo ra sự bùng nổ thông tin vì máy tính đã xâm nhập vào hầu hết
các lĩnh vực khoa hoc kỹ thuật, truyền thông với mạng toàn cầu và đời sống
xã hội.
Vi điều khiển(Microcontroller) là một vi mạch tích hợp lớn có kích thước
nhỏ( rộng cỡ 2cm,dài từ 3-8 cm,với số chân từ 18,28,40,48,64). Vi điều
khiển có khả năng như một máy vi tính , nhưng có ưu điểm đặc biệt về kích
thước rất nhỏ nên đã xâm nhập sâu hơn vào các thiết bị đo lường , điều
khiển tự động hoá và đặc biệt vào các thiết bị của đời sống hàng ngày như
đồng hồ thời gian , đồng hồ báo giờ , đầu máy ghi âm và phát âm hay phát
hình …một ứng dụng của vi điêù khiển mà chúng em muốn đề cập tới đó là
các bảng đèn , áp phích quảng cáo hay là bảng quang báo với kỹ thuât lập
trình đa dạng cho vi điều khiển ta có những bảng quang báo đáp ứng nhu
cầu thẩm mỹ và thông tin quảng cáo trong thời đại công nghiệp hiện nay…
Sau thời gian tìm hiểu và học tập với môn học Kỹ thuật Vi Xử Lý chúng em
được giao nhiệm vụ làm đồ án môn học với đề tài:
“ Thiết kế và ứng dụng mạch quang báo dùng vi điều khiển”
Dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của thày giáo Đặng Văn Khanh đến nay
chúng em đã hoàn thành đề tài được giao .Rất mong được sự ủng hộ của quý
thày cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cám ơn!
Hưng Yên ngày…tháng…năm 2008

MỤC LỤC
Nội dung
Phần 1: Ý tưởng , mục đích thiết kế
1/ Ý tưởng thiết kế
2/ Mục đích thiết kế
Phần 2: Thiết kế mạch
Chương 1: Các khối và chức năng các khối
1.1/ Sơ đồ các khối trong mạch
1.2/Chức năng nhiệm vụ các khối
Chưong 2: Cơ sở lý thuyết thiết kế mạch
2.1/ Sự lưu ảnh của mắt
2.2/ Giới thiệu về ma trận led 8 x 8.
2.3/ Giới thiệu về IC89C51.
2.4/ Bộ ghi dịch (IC74HC164).
2.5/ Giới thiệu về các IC đệm dòng.
2.5.1/ Transistor C2383.
2.6 / IC 74HC245
2.7 / IC ULN2803.
Chương 3: Thiết kế sơ đồ nguyên lý của mạch quang báo.
3.1/ Khối nguồn.
3.2/ Khối điều khiển và đệm dòng.
3.3/ Khối quét cột và hiển thị
Chuơng 4: Thiết kế sơ đồ board.
4.1/ Sơ đồ board khối điềukhiển và đệm dòng.
4.2/ Sơ đồ board khối ghi dịch .
Chương 5: C...
LỜI NÓI ĐẦU
Năm 1971 với sự ra đời của Vi xử (Microprocessor)- b phận xử trung
tâm để xử lý lệnh đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cuộc cách mạng
khoa học kỹ thuật hiên đại. Ban đầu vi xử với 4 bit dữ liệu sau đó đã
phát triển thành 8 bit(8080,8085,8088),16 bit(8086,80286), 32
bit(80386,80486) và 64 bit(80586) …
Trên cơ sở phát triển của kthuật vi xử lý người ta đã chế tạo được các máy
vi tính nhân ,các thệ hệ máy vi tính với công nghệ cao theo đó được phát
minh đã tạo ra sự bùng nổ thông tin máy tính đã xâm nhập vào hầu hết
các lĩnh vực khoa hoc kỹ thuật, truyền thông với mạng toàn cầu và đời sống
xã hội.
Vi điều khiển(Microcontroller) một vi mạch tích hợp lớn kích tớc
nhỏ( rộng cỡ 2cm,dài t 3-8 cm,với số chân từ 18,28,40,48,64). Vi điều
khiển khả năng như một máy vi tính , nhưng ưu điểm đặc biệt về kích
thước rất nhỏ nên đã xâm nhập sâu hơn vào các thiết bị đo lường , điều
khiển tự động hoá đặc biệt vào các thiết bị của đời sống hàng ngày như
đồng hồ thời gian , đồng hồ báo giờ , đầu máy ghi âm phát âm hay phát
hình …một ứng dụng của vi điêù khiển chúng em muốn đề cập tới đó
các bảng đèn , áp phích quảng cáo hay bảng quang báo với kỹ thuât lập
trình đa dạng cho vi điều khiển ta những bảng quang báo đáp ứng nhu
cầu thẩm mỹ và thông tin quảng cáo trong thời đại công nghiệp hiện nay…
Sau thời gian tìm hiểu và học tập với môn học Kỹ thuật Vi Xử Lý chúng em
được giao nhiệm vụ làm đồ án môn học với đề tài:
“ Thiết kế và ứng dụng mạch quang báo dùng vi điều khiển”
Dưới sự giảng dạy hướng dẫn của thày giáo Đặng Văn Khanh đến nay
chúng em đã hoàn thành đề tài được giao .Rất mong được sự ủng hộ của quý
thày cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cám ơn!
Hưng Yên ngày…tháng…năm 2008
thiết kế chế tạo mạch quang báo dùng VĐK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế chế tạo mạch quang báo dùng VĐK - Người đăng: nguyennamphong1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
thiết kế chế tạo mạch quang báo dùng VĐK 9 10 386