Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi 13143213
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD:NGUYỂN VĂN ĐOÀN

Lời mở đầu
Thiết kế đồ án chi tiết máy là một việc rất quan trong, Giúp cho sinh viên cơ khí
nói chung có cái nhìn tổng quan về nền công nghiệp phát triển như vũ bão. Đồng thời
có cơ hội tổng hợp lại kiến thức một số môn đã học như : Nguyên lý – Chi tiết máy,
Sức bền vật liệu , Dung sai …… Và làm quen với việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất, Để vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản
phẩm thì cần máy vận chuyển gián đoạn hay liên tục.Công nghiệp phát triển thì khả
năng tự động hóa được sử dụng rộng rãi trong các sơ sở nhà máy xí nghiệp sản xuất.
Băng tải được sử dụng nhiều trong việc vận chuyển sản phẩm hoặc vật liệu từ nơi
này sang nơi khác trong nhà máy một cách liên tục.Vì vậy, muốn cho băng tải hoạt
động có hiệu quả cao, thì ta cần thiết kế hệ thống dẫn động sao cho phù hợp với yêu
cầu thực tiễn.
Với khoảng thời gian và những hiểu biết còn hạn chế, cùng với kinh nghiệm thực
tế chưa nhiều nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Đoàn đã tận tình chỉ bảo giúp em
hoàn thành môn học “ Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy “ – THIẾT KẾ HỆ DẪN
ĐỘNG CƠ KHÍ.

Tp.HCM, ngày tháng 12 năm 2014
Sinh viên thực hiện
( Ký , ghi rõ họ tên )

Đặng Thị Thanh Lành

Trường ĐHSPKT Tp.HCM

ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY

SVTH: ĐẶNG THỊ THANH LÀNH

MSSV:12104129

1

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Khoa XD&CHƯD
Bộ môn: Thiết kế công nghiệp

GVHD:NGUYỂN VĂN ĐOÀN

THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ
( Đề số : 02)

A. ĐẦU ĐỀ:
1. Sơ đồ động:

Gồm :
1) Động cơ điện
2) Nối trục
3) Hộp giảm tốc
4) Xích tải
5) Tang

2. Các số liệu ban đầu:
a.
b.
c.
d.

Lực vòng trên băng tải
Vận tốc xích tải
Đường kính tang
Số năm làm việc

(F):
( V ):
( D ):
(a):

6100
1.2
400
5

(N)
( m/s )
( mm )
( năm )

3. Đặc điểm của tải trọng:
Tải trọng va đập nhẹ.Quay 1 chiều
4. Ghi chú:
Năm làm việc (y ) 300 ngày , ngày làm việc 2 ca , 1 ca 8 giờ.
Sai số cho phép về tỉ số truyền ∆i = 2 ÷ 3 %
B. KHỐI LƯỢNG CỤ THỂ:
1. Một bản thuyết minh về tính toán.
2. Một bản vẽ lắp hộp giảm tốc ( khổ A0 ).

SVTH: ĐẶNG THỊ THANH LÀNH

MSSV:12104129

2

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

GVHD:NGUYỂN VĂN ĐOÀN

NHẬN XÉT CỦA GVHD
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................
Đ N CHI TIT MY GVHD:NGUYN VĂN ĐOÀN
Lời mở đầu
Thiết kế đồ án chi tiết máy là một việc rất quan trong, Giúp cho sinh viên cơ khí
nói chung có cái nhìn tổng quan về nền công nghiệp phát triển như vũ bão. Đồng thời
có cơ hội tổng hợp lại kiến thức một số môn đã học như : Nguyên lý – Chi tiết máy,
Sức bền vật liệu , Dung sai …… Và làm quen với việc thiết kế.
Trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất, Để vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản
phẩm thì cần máy vận chuyển gián đoạn hay liên tục.Công nghiệp phát triển thì khả
năng tự động hóa được sử dụng rộng rãi trong các sơ sở nhà máy xí nghiệp sản xuất.
Băng tải được sử dụng nhiều trong việc vận chuyển sản phẩm hoặc vật liệu từ nơi
này sang nơi khác trong nhà máy một cách liên tục.Vì vậy, muốn cho băng tải hoạt
động có hiệu quả cao, thì ta cần thiết kế hệ thống dẫn động sao cho phù hợp với yêu
cầu thực tiễn.
Với khoảng thời gian và những hiểu biết còn hạn chế, cùng với kinh nghiệm thực
tế chưa nhiều nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Đoàn đã tận tình chỉ bảo giúp em
hoàn thành môn học “ Thiết kế đồ án môn học chi tiết máy “ – THIẾT KẾ HỆ DẪN
ĐỘNG CƠ KHÍ.
Tp.HCM, ngày tháng 12 năm 2014
Sinh viên thực hiện
( Ký , ghi rõ họ tên )
Đặng Thị Thanh Lành
Trường ĐHSPKT Tp.HCM ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
SVTH: ĐẶNG THỊ THANH LÀNH MSSV:12104129
1
Thiết kế đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồ án chi tiết máy - Người đăng: 13143213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết kế đồ án chi tiết máy 9 10 74