Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hệ thống cơ điện tử

Được đăng lên bởi Long Do
Số trang: 287 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giảng viên: Mạc Thị Thoa
Bộ môn: Công nghệ chế tạo máy – Viện Cơ khí
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: thoamt-sme@email.hut.edu.vn

Nội dung
Giới thiệu các thành phần cơ bản hình thành nên hệ thống Cơ điện tử,
phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử đối tượng cụ thể, những ứng
dụng cụ thể của các hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.

Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học







Kiến thức: Nắm vững các thuật ngữ, khái niệm, nguyên lý, các yếu tố hình
thành hệ thống Cơ điện tử. Tiệm cận một phương pháp thiết kế “phương
pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử”.
Kỹ năng nhận thức: Nhận biết được mối liên kết giữa các thành phần
trong hệ thống cơ điện tử;
Kỹ năng chuyên môn: kỹ năng phân tích, thiết kế sản phẩm cơ điện tử.
Kỹ năng chuyển tiếp: áp dụng kiến thức được trang bị ở môn này để tiếp
cận các hệ thống tự động trong các lĩnh vực khác nhau.





Kiểm tra giữa kỳ:30% ()
Kiểm tra cuối kỳ: 70%
Tài liệu học tập:

Sách, Giáo trình chính:
[1] Devdas Shetty-Mechatronics system design 1997.
[2] Robert H. Bishop – The Mechatronics Handbook
Tài liệu tham khảo:
[3] W.botlton – Mechatronics – Electronic Control systems in mechanical
engineering 1995.
[4] D.A. Bradley - Mechatronics – Electronic in product and processes –
chapman & Hall 1993.









Chương 1: Hệ thống cơ điện tử
Chương 2: Cấu trúc hệ thống cơ điện tử
Chương 3: Phương pháp thiết kế hệ thống cơ điện tử
Chapter 4: Cơ cấu chấp hành & cảm biến
Chương 5: Hệ Điều khiển

Chương 1:
Hệ thống cơ điện tử

1.
2.
3.

Một số hệ thống cơ điện tử trong thực tế
Khái niệm hệ thống cơ điện tử
Lịch sử & xu thế phát triển

Mechatronics Systems
Computers
Cars
Tools

Stealth Bomber

Consumer
Electronics

High Speed Trains
MEMS

Micro to Macro
Applications

Mechatronics is the integration of
mechanical, electrical, and computer
technologies into the design of
complex products
“Liên kết cộng năng của nhiều lĩnh vực để tạo ra
những sản phẩm mới có những tính năng vượt
trội”



T. Mori, “Mechatronics,” Yasakawa Internal Trademark Application Memo,
21.131.01, July 12, 1969.

Mechanics

mecha
Mechatronics

Eletronics

tronics

“Một hệ cơ điện tử không chỉ là sự kết hợp
chặt chẽ các hệ cơ khí, điện và nó cũng
không chỉ đơn thuần là một hệ điều khiển. Nó
là sự tích hợp đầy đủ các hệ trên.”







Các sản phẩm cơ điện tử thường là các sản phẩm cuối
cho người dùng (end-user products)
Các sản phẩm cơ điện tử có các công nghệ thích ứng
tinh xảo, có tính thông minh và thiết kế cơ khí cô đọn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế hệ thống cơ điện tử - Người đăng: Long Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
287 Vietnamese
thiết kế hệ thống cơ điện tử 9 10 500