Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi cấp nhanh

Được đăng lên bởi 103130088sv
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÂÄÖ AÏN MÄN HOÜC
CHI TIÃÚT MAÏY

ĐỀ TÀI

Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp
nhanh phân đôi

Trang:

Giáo viên hướng dẫn

:

Họ tên sinh viên

:

Sinh viãn: Phan Thế Đức. Låïp:06C 4B
- 1 -

ÂÄÖ AÏN MÄN HOÜC
CHI TIÃÚT MAÏY

MỤC LỤC
NỘI DUNG

TRANG

PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI
TỈ SỐ TRUYỀN
2
I. CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN
2
II. PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN
3
THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN
4
PHẦN II: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI
4
PHẦN III:THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
8
II.1. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CẤP NHANH
II.2. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CẤP CHẬM 13
PHẦN IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN
17
A. THIẾT KẾ TRỤC
17
B. CHỌN VÀ TÍNH THEN
29
PHẦN V: THIẾT KẾ GỐI ĐỠ TRỤC
32
PHẦN VI: CHỌN NỐI TRỤC
37
PHẦN VII: THIẾT KẾ CẤU TẠO CÁC CHI TIẾT MÁY, BÔI TRƠN
VÀ LẮP GHÉP HỘP GIẢM TỐC
38
PHẦN VIII: DUNG SAI LẮP GHÉP, CHỌN CÁC KIỂU LẮP
TRONG MỐI GHÉP
43
PHẦN IX: TÍNH VÀ CHỌN DUNG SAI CHẾ TẠO TRỤC
44
TÀI LIỆU THAM KHẢO
50

Trang:

Sinh viãn: Phan Thế Đức. Låïp:06C 4B
- 2 -

8

ÂÄÖ AÏN MÄN HOÜC
CHI TIÃÚT MAÏY

LỜI NÓI ĐẦU
Đối với nhiều ngành trong trường Đại học Kỹ thuật, sau khi học xong phần lý
thuyết học sinh sẽ bước qua giai đoạn thiết kế đồ án môn học. Đối với môn học Chi
Tiết Máy cũng vậy.
Thiết kế chi tiết máy là một bước ngoặc cho việc nghiên cứu cơ sở tính toán
và thiết kế các bộ truyền động cơ khí cũng như các chi tiết máy. Đây là đề tài thiết kế
chính xác đầu tiên đối với mỗi sinh viên ngành cơ khí. Nhiệm vụ chung là thiết kế hệ
thống dẫn động từ động cơ điện đến cơ cấu chấp hành.
Đề tài:”Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp nhanh phân đôi ” có các ưu
điểm là bộ truyền làm việc êm, truyền được công suất lớn, lực dọc trục được triệt
tiêu, kết cấu hộp giảm tốc tương đối đơn giản dễ chế tạo, dễ bôi trơn, các bánh răng
và ổ bố trí đối xứng, vì vậy trục chịu tải tương đối đồng đều. Nhưng bên cạnh đó hộp
giảm tốc có cấp tách đôi có nhược điểm là chiều rộng của hộp lớn ,cấu tạo bộ phận ổ
phức tạp , số lượng chi tiết và khối lượng gia công tăng .
Khi thiết kế đồ án Chi Tiết Máy sinh viên lần đầu tiên bắt tay vào một công
việc mới mẽ, rèn luyện, vận dụng nhiều kiến thức để giải quyết các vấn đề có liên
quan đến thực tế. Đồ án này là sản phẩm thiết kế đầu tay, tuy còn mang nặng tính lý
thuyết nhưng có tính chất đào sâu chuyên ngành giúp cho mỗi sinh viên có ý thức sâu
sắc về công việc cũng như nghiên cứu và tính toán.
Trong đồ án vấn đề sai sót là không thể tránh khỏi, kính mong quý thầy cô tận
tình chỉ bảo để giúp em bổ sung những khuyết điểm, những khúc mắc còn tồn tại và
có t...
ÂÄÖ AÏN MÄN HOÜC
CHI TIÃÚT MAÏY
ĐỀ TÀI
Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp, có cấp
nhanh phân đôi
Giáo viên hướng dẫn :
Họ tên sinh viên :
Sinh viãn: Phan Thế Đức. Låïp:06C
4
B
Trang: - 1 -
thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi cấp nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi cấp nhanh - Người đăng: 103130088sv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi cấp nhanh 9 10 245