Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế kho lạnh 400t

Được đăng lên bởi huythang151
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 2282 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

CHƯƠNG II. QUY HOẠCH MẶT BẰNG KHO LẠNH
2.1. Khảo sát mặt bằng xây dựng kho lạnh
2.1.1. Chọn địa điểm xây dựng kho lạnh
Chọn địa điểm kho lạnh là công tác không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng
trong quá trình thiết kế và xây dựng kho. Khi chọn địa điểm thì ta phải biết được các
thông số về khí tượng thuỷ văn, địa lí… Từ đó đề ra các phương án thiết kế và xây
dựng kho cho thích hợp để làm cho công trình có giá thành thấp nhất và chất lượng
công trình là tốt nhất, cũng tránh được các rủi ro do thiên tai gây ra như thiên tai, lũ
lụt… tại địa phương xây dựng kho.
Độ ẩm: của không khí là thông số để tính toán chiều dày của lớp cách ẩm vách
cách nhiệt , trách cho các vách cách nhiệt không bị đọng ẩm khuếch tán từ không khí
bên ngoài vào.
Gió : ta nói về cả hai mặt , lưu lượng và tốc độ gió.Khi lưu lượng và tốc độ gió
tăng thì hệ số tỏa nhiệt đối lưu α cũng tăng.
Mưa: ảnh hưởng đến vật liệu cách ẩm của kho lạnh .
Cường độ bức xạ mặt trời: nếu đucợ xây dựng ngoài trời nơi có bức xạ lớn thì
phải tiêu hao một nguồn năng lượng lớn để đảm bảo đủ năng suất lạnh.
Kho được xây dựng tại NHA TRANG.
2.1.2. Các thông số về địa lý và khí tượng tại nơi lắp kho lạnh
Các thông số này đã được thống kê trong nhiều năm, khi tính toán để đảm bảo độ
an toàn cao thì ta thường lấy các giá trị cao nhất (chế độ khắc nghiệt nhất) từ đó sẽ đảm
bảo kho vận hành là an toàn trong mọi điều kiện có thể xảy ra mà ta đã ước tính.
Các thông số môi trường bên ngoài kho lạnh được trình bày theo bảng 2.1
Bảng 2.1. Thông số về khí hậu tại Nha Trang.
Nhiệt độ, 0C
TB cả năm
Mùa hè
26,5
36,6

Mùa đông
17,7

Độ ẩm tương đối, %
Mùa hè
Mùa đông
79
78

2.1.3. Các thông số thiết kế bên trong kho lạnh

2
- Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ bảo quản thực thẩm phải được lựa chọn trên cơ sở
kinh tế và kỹ thuật. Nó phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và thời gian bảo quản sản
phẩm.
Nhiệt độ bảo quản sản phẩm đông theo lý thuyết nhiệt độ càng thấp thì chất lượng
sản phẩm càng tốt, thời gian bảo quản càng lâu nhưng tùy theo mặt hàng cụ thể mà
chúng có nhiệt độ bảo quản khác nhau. Nhiệt độ bảo quản càng thấp thì chi phí bảo
quản càng cao, điều đó làm tăng chi phí vận hành và hiệu quả kinh tế không cao.
Nhiệt độ bảo quản mực tươi ở các nước Châu Âu hiện nay là -30 oC, một số bảo
quản ở nhiệt độ cao hơn -30oC nếu bảo quản trong thời gian ngắn.Theo viên nghiên
cứu lạnh quốc tế thì nhiệt độ bảo quản cá gầy là -20oC ,cá béo là-30oC. Ở Việt Nam
hiện nay nhiệt độ bảo quản sản phẩm thủy sản quy định chung là (-18oC ÷ -25oC).
...
1
CHƯƠNG II. QUY HOẠCH MẶT BẰNG KHO LẠNH
2.1. Khảo sát mặt bằng xây dựng kho lạnh
2.1.1. Chọn địa điểm xây dựng kho lạnh
Chọn địa điểm kho lạnh côngc không thể thiếu đóng vai trò quan trọng
trong quá trình thiết kế xây dựng kho. Khi chọn địa điểm thì ta phải biết được các
thông số về khí tượng thuỷ văn, địa lí… Từ đó đề ra các phương án thiết kế xây
dựng kho cho thích hợp để làm cho công trình giá thành thấp nhất chất lượng
công trình tốt nhất, cũng tránh được các rủi ro do thiên tai gây ra như thiên tai, lũ
lụt… tại địa phương xây dựng kho.
Độ ẩm: của không khí thông số để tính toán chiều dày của lớp cách ẩm vách
cách nhiệt , trách cho các vách cách nhiệt không bị đọngm khuếch tán từ không k
bên ngoài vào.
Gió : ta nói về cả hai mặt , lưu lượng và tốc độ gió.Khi lưu lượng tốc độ gió
tăng thì hệ số tỏa nhiệt đối lưu α cũng tăng.
Mưa: ảnh hưởng đến vật liệu cách ẩm của kho lạnh .
Cường độ bức x mặt trời: nếu đucợ xây dựng ngoài trời nơi bức xạ lớn t
phải tiêu hao một nguồn năng lượng lớn để đảm bảo đủ năng suất lạnh.
Kho được xây dựng tại NHA TRANG.
2.1.2. Các thông số về địa lý và khí tượng tại nơi lắp kho lạnh
Các thông số này đã được thống kê trong nhiều năm, khi tính toán để đảm bảo độ
an toàn cao thì ta thường lấy các giá trị cao nhất (chế độ khắc nghiệt nhất) từ đó s đm
bo kho vận hành là an toàn trong mọi điu kiện có thể xảy ra mà ta đã ưc tính.
Các tng s môi trường bên ngoài kho lạnh đưc trình bày theo bảng 2.1
Bảng 2.1. Thông số về khí hậu tại Nha Trang.
Nhiệt độ,
0
C Độ ẩm tương đối, %
TB cả năm Mùa hè Mùa đông Mùa hè Mùa đông
26,5 36,6 17,7 79 78
2.1.3. Các thông số thiết kế bên trong kho lạnh
thiết kế kho lạnh 400t - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế kho lạnh 400t - Người đăng: huythang151
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
thiết kế kho lạnh 400t 9 10 952