Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế kho lạnh thủy sản

Được đăng lên bởi thao8196
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THIẾT KẾ KHO LẠNH THỦY SẢN
500 TẤN

Sinh viên : Nguyễn Thị Thảo
Giảng viên : Nguyễn tân Thành

1.Tính kích thước kho lạnh
1.1 Dung tích kho lạnh

Được xác định theo công thức
E
E = V  gv  V =
gv
Trong đó:
E: dung tích phòng lạnh(tấn), cho trước là 400 tấn
V: thể tích kho lạnh (m3)
gv: tiêu chuẩn chất tải (t/m3), đối với thủy sản đông lạnh thì
gv= 0,45(t/m3)
500
 V= 0,45

=1111,11 (m3)

1.2 diễn tích chứa sản phẩm kho
Được xác định qua thể tích buồng lạnh và diện tích
chất tải
V
F= h
Trong đó
F: diễn tích chứa sản phẩm
h: chiều cao chất tải ((m)
chiều cao chất tải là chiều cao lô hàng chất trong
kho, được tính bằng chiều cao buồng lạnh trừ đi
phần lắp dàn lạnh treo trần và khoảng không gian
cần thiết để chất hàng và dỡ hàng. Dự định thiết kế
kho lạnh cao 3.2m và chiều cao chất tải dự kiến là
2,3m

1.2 diễn tích chứa sản phẩm kho
Vậy F= V
h

= 1111,11 =483,09 m 2
2,3

Từ diễn tích thu được, ta chọn chiều dài và chiều
rộng của kho lạnh là 31.2m và 15m

1.3 tính toán cách nhiệt cho kho lạnh.
Chiều dày cách nhiệt được tính từ biểu thức hệ
số truyền nhiệt K cho vách phẳng nhiều lớp.
K=

1
n
1
i cn 1
 

 1 i 1 i cn  2

 cn=cn[

n
1
1
i 1
(   ) ]
k  1 i 1 i  2

1.3 tính toán cách nhiệt cho kho lạnh
Trong đó:
1: là hệ số tỏa nhiệt của môi trường bên
ngoài tới vách cách nhiệt W/m2K
2: là hệ số tỏa nhiệt của vách buồng lạnh
và buồng lạnh W/m2K
i: là chiều dày của lớp vật liệu thứ i, m
i: là hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách
nhiệt, W/mK

1.3 tính toán cách nhiệt cho kho lạnh
 Với:
 Hệ số truyền nhiệt K= 0,21 (W/m2K)
 Hệ số dẫn nhiệt 1= 23,3 (W/m2K)
 Hệ số tỏa nhiệt
2= 9 (W/m2K)
 Vậy bề dày cách nhiệt của vách, trần và là
1
1
2 0,0015 2 0,0005 1


 )]
 (
 cn= 0,023[
23,3
45,36
0,291
9
0,21
=0,1059

=105,9(mm)

2. Tính toán nhiệt tải và chon hệ thống
2.1 Tính nhiệt tải
Nhiệt tải của kho xác định theo công thức:
Q=Q1+Q2
Q1: dòng nhiệt qua kết cấu bao che của
buồng lạnh
Q2: dòng nhiệt từ các nguồn khác khi vận
hành máy lạnh

a. Dòng nhiệt qua kết cấu bao che Q1
Là dòng nhiệt truyền qua vách trần do chênh
lệch nhiệt độ
Q1 = k  F  t
k: hệ số truyền nhiệt của bao che( vách)
F: diện tích kết cấu bao che
t: hiệu nhiệt độ bên trong và bên ngài kho lạnh
với k= 0,21(W/m2K), nhiệt độ môi trường là 25oC
vậy t= 25-(-20)= 45oC.

2.1 Tính nhiệt tải
 Q1 = k  F  t =
0.21(31,232+1532+31,215)45
=
= 7042,14 (W)

b. Dòng nhiệt do vận hành tạo ra Q2
Q2 = Q21 + Q22= 579,708+6000=6579,708(W)
trong đó:
Q21: ...
THIẾT KẾ KHO LẠNH THỦY SẢN
500 TẤN
Sinh viên : Nguyễn Thị Thảo
Giảng viên : Nguyễn tân Thành
Thiết kế kho lạnh thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế kho lạnh thủy sản - Người đăng: thao8196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thiết kế kho lạnh thủy sản 9 10 578