Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạng lưới điện khu vực

Được đăng lên bởi luuquochuy25
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1503 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐH ĐIỆN LỰC

Lời Mở Đầu
*******
Điện năng là một nguồn năng lượng quan trọng của hệ thống năng lượng
quốc gia, nó được sử dụng rộng rãi trên hầu hết các lĩnh vực như: sản xuất kinh
tế, đời sống sinh hoạt, nghiên cứu khoa học…
Hiện nay nước ta đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, nên nhu cầu về điện năng đòi hỏi ngày càng cao về số lượng cũng như chất
lượng. Để đáp ứng được về số lượng thì ngành điện nói chung phải có kế hoạch
tìm và khai thác tốt các nguồn năng lượng có thể biến đổi chúng thành điện
năng.Mặt khác, để đảm bảo về chất lượng có điện năng cần phải xây dựng hệ
thống truyền tải, phân phối điện năng hiện đại, có phương thức vận hành tối ưu
nhất đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật cũng như kinh tế. Xuất phát từ điều đó,
bên cạnh những kiến thức giảng dạy trên giảng đường, mỗi sinh viên ngành Hệ
thống điện đều được giao đồ án môn học về thiết kế điện cho mạng điện khu
vực. Quá trình thực hiện đồ án giúp chúng ta hiểu biết tổng quan nhất về mạng
lưới điện khu vực, hiểu biết hơn về những nguyên tắc chủ yếu để xây dựng hệ
thống điện như xác định hướng và các thông số của các đường dây, chọn hệ
thống điện áp cho mạng điện chính…những nguyên tắc tổ chức và điều khiển hệ
thống, tổng vốn đầu tư và các nguồn nguyên vật liệu để phát triển năng lượng …
Chúng em xin chân thành cảm ơn đến thầy Nguyễn Ngọc Trung, cùng
toàn thể các thầy cô trong khoa Hệ thống Điện đã tận tình hướng dẫn chúng em
hoàn thành bản đồ án.
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2009.
SINH VIÊN
Nguyễn Thị Mai Lan

1

ĐH ĐIỆN LỰC

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC GỒM MỘT NGUỒN ĐIỆN
VÀ MỘT SỐ PHỤ TẢI KHU VỰC
CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ PHỤ TẢI
*********
I – SƠ ĐỒ ĐỊA LÝ:

6

1

N

5

4
3

2

1.1. Những số liệu nguồn cung cấp.
Nguồn có công suất vô cùng lớn.
1.2. Những số liệu về phụ tải.
Trong hệ thống điện thiết kế gồm 6 phụ tải ( từ phụ tải 1 đến phụ tải 6).
+ Trong đó có phụ tải 1 đến phụ tải 5 thuộc hộ loại I chiếm 83,3%.
+ Phụ tải 6 là hộ loại III chiếm 16,7%.

2

ĐH ĐIỆN LỰC

Số liệu tính toán của các phụ tải cho trong bảng dưới đây
Phụ
tải

Thuộc
hộ
loại

Smax
(MVA)

Smin
(MVA)

Pmax
(MW)

Pmin
(MW)

Qmax
(MVAr)

Qmin
(MVAr)

cos

1

I

42

21

35,7

17,85

22,26

11,13

0,85

T

22

2

I

30

20

25,5

17

15,9

10,6

0,85

KT

22

3

I

43

30

36,55

25,5

22,79

15,9

0,85

KT

22

4

I

49

24

41,65

20,4

25,97

12,72

0,85

KT

22

5

I

46

28

39,1

23,8

24,38

14,84

0,85

KT

22

6

III

37

22

31,45

18,7

19,61

11,66

0,85

T

22

209,95

123,25

Tổng

yêu...
ĐH ĐIỆN LỰC
L i M u Đầ
*******
Điện năng một nguồn ng lượng quan trọng của hệ thống năng lượng
quốc gia, được sử dụng rộng rãi trên hầu hết các lĩnh vực như: sản xuất kinh
tế, đời sống sinh hoạt, nghiên cứu khoa học…
Hiện nay nước ta đang phát triển theo ớng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, nên nhu cầu về điện năng đòi hỏi ngày càng cao về số lượng cũng như chất
lượng. Để đáp ứng được về số lượng thì ngành điện nói chung phải có kế hoạch
tìm khai thác tốt các nguồn năng lượng thể biến đổi chúng thành điện
năng.Mặt khác, để đảm bảo về chất lượng điện năng cần phải xây dựng hệ
thống truyền tải, phân phối điện năng hiện đại, phương thức vận hành tối ưu
nhất đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật cũng n kinh tế. Xuất phát từ điều đó,
bên cạnh những kiến thức giảng dạy trên giảng đường, mỗi sinh viên ngành Hệ
thống điện đều được giao đồ án môn học về thiết kế điện cho mạng điện khu
vực. Quá trình thực hiện đồ án giúp chúng ta hiểu biết tổng quan nhất về mạng
lưới điện khu vực, hiểu biết hơn về những nguyên tắc chủ yếu để xây dựng hệ
thống điện như c định hướng các thông số của các đường dây, chọn hệ
thống điện áp cho mạng điện chính…những nguyên tắc tổ chức và điều khiển hệ
thống, tổng vốn đầu tư và các nguồn nguyên vật liệu để phát triển năng lượng …
Chúng em xin chân thành cảm ơn đến thầy Nguyễn Ngọc Trung, cùng
toàn thể các thầy trong khoa Hệ thống Điện đã tận tình hướng dẫn chúng em
hoàn thành bản đồ án.
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2009.
SINH VIÊN
Nguyễn Thị Mai Lan
1
Thiết kế mạng lưới điện khu vực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạng lưới điện khu vực - Người đăng: luuquochuy25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Thiết kế mạng lưới điện khu vực 9 10 200