Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế rô bốt mini tự hành dò đường trong mê cung

Được đăng lên bởi nguyenthanhtruyen1995
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

THIẾT KẾ ROBOT MINI TỰ HÀNH DÒ ĐƯỜNG TRONG MÊ CUNG
DESIGN MINI SELF-PROPELLED ROBOT MEASURED IN THE MAZE
Nhóm SVTH: Phan Trọng Đạt, Phạm Đức Linh, Nguyễn Văn Lượm,
Nguyễn Thái Sơn, Phan Lương Tín, Lê Đăng Trọng
Lớp 07CLC, Khoa Kỹ sư Chất Lượng Cao, Trường Đại học Bách khoa

GVHD: ThS. Trần Thái Anh Âu
Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa
TÓM TẮT
Robot tự hành hay robot di động (mobile robot hay được viết tắt là mobot) được định
nghĩa là một loại xe robot có khả năng tự dịch chuyển, tự vận động (có thể lập trình lại được) dưới
sự điều khiển tự động có khả năng hoàn thành công việc được giao. Theo lý thuyết, môi trường
hoạt động của robot tự hành có thể là đất, nước, không khí, không gian vũ trụ hay tổ hợp giữa
chúng. Địa hình bề mặt mà robot di chuyển trên đó có thể bằng phẳng hoặc thay đổi, lồi lõm. Đề tài
nghiên cứu này đi sâu nghiên cứu robot tự hành dò đường trong mê cung.
ABSTRACT
Self-propelled robot or mobile robot (abbreviated mobot), defined as a robotic vehicle
capability of self-moving, self-movement (programmable) under automatic control is able to
complete assigned work. In theory, the operating environment of the self-propelled robot may be
ground, water, air, space or combination between them. The surface of terrain on which the robot
can move is flat or changeable, convex and concave. This project has been studied deeply selfpropelled robot in the maze.

1. Đặt vấn đề
Robot tự hành (Mobile Robot) là một thành phần có vai trò quan trọng trong ngành
Robot học. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống tự động hóa, robot tự hành
ngày một được hoàn thiện và càng cho thấy lợi ích của nó trong công nghiệp và sinh hoạt.
Một vấn đề rất được quan tâm khi nghiên cứu về robot tự hành là làm thế nào để robot biết
được vị trí nó đang đứng và có thể di chuyển tới một vị trí xác định, đồng thời có thể tự
động tránh được các chướng ngại vật trên đường đi. Vì vậy, việc chế tạo thành công đề tài
này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới và góp phần thúc đẩy việc ứng dụng của robot ngày
càng nhiều vào trong đời sống hằng ngày và trong nghiên cứu chế tạo.
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của robot
2.1. Sơ đồ khối

Hình 1. Sơ đồ khối của toàn bộ robot
72

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

2.2. Cảm biến
2.2.1. Sơ đồ mạch nguyên lý

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý mạch cảm biến

2.2.2. Nguyên lý làm việc
Led phát D2 được ...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
72
THIẾT KẾ ROBOT MINI TỰ HÀNH DÒ ĐƯỜNG TRONG MÊ CUNG
DESIGN MINI SELF-PROPELLED ROBOT MEASURED IN THE MAZE
Nhóm SVTH: Phan Trọng Đạt, Phạm Đức Linh, Nguyễn Văn Lượm,
Nguyễn Thái Sơn, Phan Lương Tín, Lê Đăng Trọng
Lớp 07CLC, Khoa Kỹ sư Chất Lượng Cao, Trường Đại học Bách khoa
GVHD: ThS. Trần Thái Anh Âu
Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa
TÓM TT
Robot tự hành hay robot di động (mobile robot hay được viết tắt mobot) được định
nghĩa là một loại xe robot có khả năng tự dịch chuyển, tự vận động (có thể lập trình lại được) dưới
sự điều khiển tự động khả năng hoàn thành công việc được giao. Theo thuyết, môi trường
hoạt động của robot tự nh thể đất, ớc, không khí, không gian trụ hay thợp giữa
chúng. Địa hình bề mặt mà robot di chuyển trên đó thể bằng phẳng hoặc thay đổi, lồi lõm. Đề tài
nghiên cứu này đi sâu nghiên cứu robot tự hành dò đường trong mê cung.
ABSTRACT
Self-propelled robot or mobile robot (abbreviated mobot), defined as a robotic vehicle
capability of self-moving, self-movement (programmable) under automatic control is able to
complete assigned work. In theory, the operating environment of the self-propelled robot may be
ground, water, air, space or combination between them. The surface of terrain on which the robot
can move is flat or changeable, convex and concave. This project has been studied deeply self-
propelled robot in the maze.
1. Đặt vấn đề
Robot tự hành (Mobile Robot) một thành phần vai trò quan trọng trong ngành
Robot học. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống tự động a, robot tự hành
ngày một được hoàn thiện càng cho thấy lợi ích của trong công nghiệp sinh hoạt.
Một vấn đề rất được quan tâm khi nghiên cứu về robot tự hành làm thế nào để robot biết
được vị trí đang đứng thể di chuyển tới một vị trí xác định, đồng thời thể tự
động tránh được các chướng ngại vật trên đường đi. vậy, việc chế tạo thành công đề tài
này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới góp phần thúc đẩy việc ứng dụng của robot ngày
càng nhiều vào trong đời sống hằng ngày và trong nghiên cứu chế tạo.
2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của robot
2.1. Sơ đồ khối
Hình 1. Sơ đồ khối của toàn bộ robot
Thiết kế rô bốt mini tự hành dò đường trong mê cung - Trang 2
Thiết kế rô bốt mini tự hành dò đường trong mê cung - Người đăng: nguyenthanhtruyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thiết kế rô bốt mini tự hành dò đường trong mê cung 9 10 882