Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và thi công mô hình máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu.

Được đăng lên bởi Bùi Việt Anh
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN
Kính gửi: Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Chúng em gồm:
-

Sinh viên: Bùi Việt Anh
Sinh viên: Ngô Đinh Nhật Hoàng

Lớp 08DT4
Lớp 08DT4

Đề tài tốt nghiệp: Thiết kế và thi công mô hình máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong
máu.
Chúng em xin cam đoan nội dung của đồ án không phải sao chép bất cứ đồ
án hay công trình đã có trước đây. Nếu vi phạm điều trên chúng em xin chịu mọi
hình thức kỷ luật từ thầy co và hội đồng bảo vệ.

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2013
Người đồng thực hiện

Người thực hiện

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ
- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết
- Xây dựng sơ đồ khối
- Lựa chọn linh kiện
- Thiết kế mạch xử lý tín hiệu
- Mô phỏng mạch
- Thiết kế mạch xử lý trung tâm
- Layout và thi công mạch
- Đo đạc, kiểm tra mạch
- Xây dựng thuật toán đo SpO2
- Xây dựng thuật toán đo nhịp tim
- Lập trình điều khiển cảm biến
- Lập trình tính toán SpO2 và nhịp tim
- Đánh giá kết quả
- Viết báo cáo

Ngô Đinh Nhật Hoàng












Bùi Việt Anh












DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
ADC
AC
DAC
DC
HbO2
Hb
IR
LCD
SpO2
SaO2

Tiếng Anh
Analog to Digital Conveter
Alternating Current
Digital to Analog Converter
Direct Current
Oxyhemoglobin
Deoxyhemoglobin
Infrared
Liquid Crystal Display
Saturation Pulse Oxygen
Saturation Arterial Oxygen

Tiếng Việt
Chuyển đổi tương tự sang số
Xoay chiều
Chuyển đổi số sang tương tự
Một chiều

Hồng ngoại
Màn hình tinh thể lỏng
Độ bão hòa oxy xung
Độ bão hòa oxy động mạch

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng
3.1
3.2

Tên bảng
Bảng thông số cơ bản của 2N3904
Bảng thông số cơ bản của 2N3906

Trang
28

3.3

Các thông số của OPA333

30

4.1

Một số kết quả đo thử nghiệm

49

4.2

Một số kết quả so sánh với máy đo của bệnh viện

50

28

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình

Tên hình

1.1

Sự lưu thông máu trong cơ thể

1.2

Minh họa việc tính độ hấp thụ ánh sáng bằng định luật
Lambert Beer

Trang
4
6

1.3

Đặc tính quang phổ hấp thụ của Hb và HbO2

7

1.4

Tín hiệu nhận được khi truyền ánh sáng qua đầu ngón tay

8

1.5

Thành phần tín hiệu xung nhịp a.c thu được khi ánh sáng
truyền qua máu động mạch ở đầu ngón tay.

11

1.6

Mối quan hệ giữa SPO2 và Ratio (R)

12

1.7

Máy đo SpO2

13

2.1

Nguyên lý đầu dò xuyên qua

14

2.2

Nguyên lý đầu dò phản xạ

16

2.3

Sensor nhét ngón tay

17

2.4

Sensor dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh

18

2.5

Đặc tuyến thực tế của mạch lọc thông thấp

19

2.6

Mạch lọc thông thấp bậc 1
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỜI CAM ĐOAN
Kính gửi: Hội đồng bảo v đồ án tốt nghiệp khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Chúng em gồm:
- Sinh viên: Bùi Việt Anh Lớp 08DT4
- Sinh viên: Ngô Đinh Nhật Hoàng Lớp 08DT4
Đề tài tốt nghiệp: Thiết kế và thi công mô hình máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong
máu.
Chúng em xin cam đoan nội dung của đồ án không phải sao chép bất cứ đồ
án hay ng trình đã trưc đây. Nếu vi phạm điều trên chúng em xin chịu mọi
hình thức kỷ luật từ thầy co và hội đồng bảo vệ.
Đà Nẵng, tháng 6 năm 2013
Người đồng thực hiện Người thực hiện
Thiết kế và thi công mô hình máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và thi công mô hình máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu. - Người đăng: Bùi Việt Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Thiết kế và thi công mô hình máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu. 9 10 450