Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế xưởng_Trần Ngọc Nhuần

Được đăng lên bởi Mai Thanh Trung
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 3002 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THIẾT KẾ XƯỞNG

TRẦN NGỌC NHUẦN

CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
I. Khái niệm về công tác thiết kế trong sản xuất cơ khí:
1.1 Ý nghĩa, vị trí thiết kế nhà máy cơ khí :
1.) Thiết kế sản phẩm;
2.) Thiết kế công nghệ;
3.) Thiết kế trang bị công nghệ ;
4.) Tổ chức sản xuất ;
5.) Thiết kế nhà máy cơ khí.
Năm giai đoạn trên là một quá trình có một mục tiêu
thống nhất là tạo ra những sản phẩm cơ khí phù hợp với
yêu cầu sử dụng thực tế. Mức độ phù hợp thể hiện ở 3
phương diện: chất lượng, năng suất và kinh tế.

1.2. Phân loại thiết kế nhà máy cơ khí:
1. Thiết kế nhà máy mới, hoàn chỉnh.
Công tác thiết kế từ việc phân tích các tài liệu ban
đầu như: sản phẩm, sản lượng, phương pháp công
nghệ, tổ chức sản xuất, thời gian cần thiết để chế tạo
xong một sản phẩm, thời gian công trình đưa vào sản
xuất, … mà đề ra phương án thiết kế mới
Loại thiết kế này mang tính chất hệ thống và hoàn
chỉnh, phải ứng dụng kịp thời những thành tựu và giải
pháp tiên tiến về kỹ thuật và công nghệ

1.2. Phân loại thiết kế nhà máy cơ khí:
2. Thiết kế mở rộng phát triển nhà máy phù hợp với
yêu cầu thực tế.
Bắt đầu từ việc phân tích sự thay đổi của
chương trình sản xuất, nghiên cứu hoạt động sản
xuất kinh doanh hiện tại để đề ra phương án cải tạo
hợp lý nhất nhằm tận dụng tối đa năng lực sản xuất
hiện có, đồng thời loại trừ những hạn chế của quá
trình sản xuất
Loại thiết kế này không cần vốn đầu tư lớn nhưng
có khả năng mang lại hiệu quả cao, tránh lãng phí vốn

1.3 Tổ chức thiết kế nhà máy cơ khí:
1. Qui định được các chỉ tiêu của từng giai đoạn thiết
kế (trong đó đặc biệt chú ý đến các chỉ tiêu chất lượng).
2. Tổng hợp được các giai đoạn thiết kế.
3. Qui định được kế hoạch, thời hạn thiết kế.

 Tổ chức thiết kế phải là một tập thể cán bộ khoa học
kỹ thuật hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau( như
cơ khí, điện, xây dựng, địa chất, kinh tế...).

1.4 Một số khái niệm, định nghĩa dùng trong thiết kế nhà
máy cơ khí:
1/ Công trình: là một đơn vị của nhà máy mang tính
độc lập về kỹ thuật và không gian
2/ Cơ quan đầu tư: là cơ quan chịu trách nhiệm cung
cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị .
3/ Cơ quan thiết kế (tổ chức thiết kế): là tổ chức chịu
trách nhiệm thiết kế, cung cấp tài liệu, bản vẽ về nhà
máy và theo dõi việc thực hiện thiết kế.
4/ Cơ quan xây lắp: là tổ chức thực hiện việc xây lắp
nên nhà máy theo thiết kế (thi công). Cơ quan này bắt
đầu nhiệm vụ từ khi nhận tài liệu từ tổ chức thiết kế
đến khi toàn bộ công trình được bàn giao xong .

1.4 Một số khái ni...
THIẾT KẾ XƯNG
TRẦN NGỌC NHUẦN
Thiết kế xưởng_Trần Ngọc Nhuần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế xưởng_Trần Ngọc Nhuần - Người đăng: Mai Thanh Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Thiết kế xưởng_Trần Ngọc Nhuần 9 10 424