Ktl-icon-tai-lieu

Thông số kĩ thuật máy phát điện siêu chống ồn

Được đăng lên bởi Nguyen du Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÁY PHÁT ĐIỆN SIÊU CHỐNG ỒN
SỬ DỤNG DẦU DIEZEN

MODEL: KDE60SS3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐỘNG CƠ
Sử dụng Động cơ Diezen 4 thì hiệu KAMA, 4 xy lanh
thẳng hàng làm mát bằng nước. Có Turbo tăng áp
ĐẦU PHÁT
Sử dụng đầu phát hiệu KAMA kiểu không chổi than dây
đồng & đủ 100% công suất , một ổ đỡ loại kín, từ
trường quay, 4 cực từ, cấp cách điện H, cấp bảo vệ
IP23, hệ thống làm mát IC01, Đầy đủ kểt nối các cuộn
dây, Kích từ AC và bộ chỉnh lưu quay, Dây quấn Stator
được tẩm EPOXY, Dây quấn Roto và dây quấn kích t ừ
được tẩm sấy dầu cách điện nhiệt đới hóa và nhựa
Polyeste chống ăn mòn Acid, Roto được cân bằng động

Công suất liên tục

Công suất dự phòng

50KVA / 40KW

54KVA / 43.2KW

◆ GIỚI THIỆU
Hãng KAMA (ĐỨC) đã đưa ra một loạt những sáng tạo
cho thế hệ máy phát điện kiểu mới “Siêu chống ồn Series
SS”. Chúng được ứng dụng nhiều cho các Công trường,
nơi làm việc, Nhà hàng, khu dân cư ho ặc cho các ho ạt
động khẩn cấp ở chế độ chờ…

cánh quạt đạt tiêu chuẩn BS5625 cấp 12.5.
Tự động kích từ với nam châm vĩnh cửu, dây quấn kích
từ được tẩm xấy 3 lần trong vẹc ni chống ẩm dầu và
acid, và được phủ lớp vecni chống va đập. Dây quấn
chính được quấn với bước 2/3 để giảm sóng hài & t ăng
khả năng hòa đồng bộ.
HỆ THỐNG CHỐNG RUNG
Chống rung bằng các chân cao su tiêu chu ẩn, lo ại b ỏ

Tiếng ồn hoạt động của Máy phát điện KAMA Series SS là
chưa từng thấy, chỉ có 51 dBA/7 mét. Điều này hiện nay
là nổi bật so với đối thủ bất kì, nó có tính cải thiện rất lớn
là do các tính năng được thiết kế độc đáo bởi các kỹ s ư
KAMA.

được rung động ra vỏ máy.

KAMA áp dụng một quạt làm mát bằng điện thay vì quạt
cơ khí như máy phát điện thông thường, điều này làm cải
thiện hiệu suất làm mát & giảm tiếng ồn. Các h ệ th ống
xử lý không khí độc đáo với các vách ngăn âm đã làm
tiêu đi phần lớn tiếng ồn từ động cơ phát ra. Một ống xả
kép và sử dụng các vật liệu cách âm cách nhiệt ch ất
lượng cao đã hấp thụ được tối đa tác động của độ ồn.

khi thay đổi. Bộ lọc nhiên liệu chất lượng cao đã được

◆ CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
Hệ thống cung cấp nhiên liệu với bộ điều tốc điện t ử
đáp ứng nhanh và chính xác các yêu cầu về lượng tải
kiểm nghiệm để giữ nhiên liệu sạch và tránh suy gi ảm
hiệu suất động cơ, nâng cao độ tin cậy của động cơ.
Hệ thống nhiên liệu hoàn chỉnh bao g ồm:Thùng ch ứa
nhiên liệu, bơm chuyển nhiên liệu, bơm cao áp, đường
ống cao áp, kim phun nhiên ...
MÁY PHÁT ĐIỆN SIÊU CHỐNG ỒN
SỬ DỤNG DẦU DIEZEN MODEL: KDE60SS3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công su t liên t c
Công su t d phòng
50KVA / 40KW 54KVA / 43.2KW
GI I THI U
Hãng KAMA ( C) ã a ra m t lo t nh ng sáng t oĐỨ đ đư
cho th h y phát i n ki u m i “Siêu ch ng n Seriesế đ
SS”. Chúng c ng d ng nhi u cho các Công tr ng,đượ ườ
n i làm vi c, Nhà hàng, khu dân c ho c cho các ho tơ ư
ng kh n c p ch ch độ ế độ
Ti ng n ho t ng c a Máy phát i n KAMA Series SS làế độ đ
ch a t ng th y, ch có 51 dBA/7 mét. i u này hi n nayư Đ
là n i b t so v i i th b t kì, nó có tính c i thi n r t l n đố
do các tính n ng c thi t k c áo b i các k să đượ ế ế độ đ ư
KAMA.
KAMA áp d ng m t qu t làm mát b ng i n thay qu t đ
c khí nh máy phát i n thông th ng, i u này làm c iơ ư đ ườ đ ề
thi n hi u su t làm mát & gi m ti ng n. Các h th ng ế
x không khí c áo v i các vách ng n âm ã m độ đ ă đ
tiêu i ph n l n ti ng n t ng c phát ra. M t ng xđ ế độ ơ
kép s d ng các v t li u cách âm cách nhi t ch t
l ng cao ã h p th c t i a tác ng c a n.ượ đ đượ đ độ đ
C U HÌNH TIÊU CHU N
THÔNG TIN V T MÁY
T máy KDE60SS3 S d ng ng c & u phát ng b độ ơ đầ đồ
hi u KAMA. Ch t o th nghi m theo th t c ki m ế
soát ch t ch v ch t l ng, m b o hi u su t cao nh t ượ đả
khi ho t ng t i m i th i i m. đ đ ể
ÓNG GÓI T MÁYĐ
Máy phát i n khi xu t x ng c óng gói v i h th ngđ ưở đượ đ
ch ng rung, b ng i u khi n k thu t s tiên ti n, thùng đ ế
nhiên li u trong máy, c quy kh i ng… các ph ki n độ
khác m b o máy s n sàng làm vi c ngay.đả
NG CĐỘ Ơ
S d ng ng c Diezen 4 thì hi u KAMA, 4 xy lanh Đ ơ
th ng hàng làm mát b ng n c. Có Turbo t ng áp ướ ă
U PHÁTĐẦ
S d ng u phát hi u KAMA ki u không ch i than dây đầ
ng & 100% công su t , m t lo i kín, tđồ đủ đỡ
tr ng quay, 4 c c t , c p cách i n H, c p b o vườ đ
IP23, h th ng làm mát IC01, y k t n i các cu n Đầ đ
dây, Kích t AC b ch nh l u quay, Dây qu n Stator ư
c t m EPOXY, Dây qu n Roto dây qu n kích tđượ
c t m s y d u cách i n nhi t i hóa nh ađượ đ đớ
Polyeste ch ng n mòn Acid, Roto c cân b ng ng ă đượ độ
cánh qu t t tiêu chu n BS5625 c p 12.5. đạ
T ng kích t v i nam châm v nh c u, dây qu n kích độ ĩ
t c t m x y 3 l n trong v c ni ch ng m d u đượ
acid, và c ph l p vecni ch ng va p. Dây qu nđượ đậ
chính c qu n v i b c 2/3 gi m sóng hài & t ngđượ ướ để ă
kh n ng hòa ng b . ă đ
H TH NG CH NG RUNG
Ch ng rung b ng các chân cao su tiêu chu n, lo i b
c rung ng ra v máy.đượ độ
H TH NG CUNG C P NHIÊN LI U
H th ng cung c p nhiên li u v i b i u t c i n t đ đ
áp ng nhanh và chính xác các yêu c u v l ng t iđ ượ
khi thay i. B l c nhiên li u ch t l ng cao ã cđổ ượ đ đượ
ki m nghi m gi nhiên li u s ch tránh suy gi m để
hi u su t ng c , nâng cao tin c y c a ng c . đ ơ độ độ ơ
H th ng nhiên li u hoàn ch nh bao g m:Thùng ch a
nhiên li u, b m chuy n nhiên li u, b m cao áp, ng ơ ơ đườ
ng cao áp, kim phun nhiên li u và ng d u h i.
H TH NG LÀM MÁT
T n nhi t t i u khi nhi t môi tr ng 40 C, các ư độ ườ độ
c a hút gió t i b trí xung quanh máy, ph n khí nóng ươ
t két ra c t p trung trên lóc máy. đượ
H TH NG KHÍ X
T i u hóa nh ng ph n c a h th ng khí x , thu n l i ư
cho vi c thông h i khí t cháy ra khí quy n. ơ đố
th gi m ti ng n ng c b ng cách gi m áp su t khí ế độ ơ
th i và s l u thông nh c u t o ng x kép. ư
H th ng x bao g m b gi m âm kép, ng thoát
khí th i trong máy, và các v b c cách nhi t.
CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
Thông số kĩ thuật máy phát điện siêu chống ồn - Trang 2
Thông số kĩ thuật máy phát điện siêu chống ồn - Người đăng: Nguyen du Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông số kĩ thuật máy phát điện siêu chống ồn 9 10 275