Ktl-icon-tai-lieu

Thông Tin Di Động

Được đăng lên bởi ulike2buy
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
THÔNG TIN DI ĐỘNG
(Mobile Communications)

Slide được thầy Nguyễn Vũ Thắng lựa chọn từ nội dung
môn học Thông tin di động do thầy Đỗ Trọng Tuấn soạn.
Hà Nội – 12/ 2006

Nội dung môn học
„
„
„
„

Chương 1: Tổng quan về hệ thống TTDD
Chương 2: Hệ thống GSM
Chương 3: Hệ thống GPRS
Chương 4: Hệ thống CDMA

Tài liệu tham khảo
„

Tính toán mạng thông tin di động số cellular,
Thầy Vũ Đức Thọ

„

Lý thuyết về kênh vô tuyến
Thầy Nguyễn Văn Đức

„

GSM, CdmaOne and 3G Systems,
Raymond Steele, Chin-Chun Lee, Peter Gould

„

GSM, Switching, Services and Protocols,
John Wiley & Sons

„
„
„

Website của tạp chí bưu chính viễn thông, địa chỉ:
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ
HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Nội dung
„
„
„
„

Lịch sử phát triển
Cấu trúc hệ thống
Tế bào
Đa truy nhập

ξ1. Lịch sử phát triển
Giới thiệu chung:
„ Hệ thống thông tin di động tế bào số (Digital Cellular
mobile communication systems) hay còn gọi là hệ thống
thông tin di động (mobile systems) là hệ thống liên lạc
với nhiều điểm truy nhập khác nhau (access points, or
base stations) trên một vùng địa lý hay còn goi là các cell.
„ Nguời sử dụng có thể di chuyển trong vùng phủ sóng của
các trạm (base station)

ξ1. Lịch sử phát triển
„
„

„

Ra đời vào những năm 1920 ( là các phương tiện thông tin
giữa các đơn vị cảnh sát Mỹ )
1982 sử dụng kỹ thuật TDMA là Nhóm đặc trách di đông
GSM (Group Special Mobile) sau này được đổi thành Hệ
thống di động toàn cầu (Global System for Mobile
communications
‰ Việt Nam sử dụng GSM từ 1993
1991 Qualcomm triển khai hệ thống di động trên công nghệ
CDMA chuẩn IS-95A (Interim Standard-95A)
‰ Viêt Nam triểm khai hệ thống di động theo công nghệ
CDMA và đưa vào sử dụng tháng 7/2003

ξ1. Lịch sử phát triển

Các thế hệ :
„ Thế hệ thứ nhất (1G)
„ Thế hệ thứ hai (2G)
„ Thế hệ thứ ba (3G)
„ Thế hệ thứ bốn (4G)

ξ1. Lịch sử phát triển
„
„

„

First Generation (1G)
Hệ thống thông tin di động tương tự sử dụng phương thức
đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA và điều chế tần
số FM.
Đặc điểm:
‰
‰
‰
‰

Phương thức truy nhập:
Dịch vụ đơn thuần là thoại
Chất lượng thấp
Bảo mật kém

FDMA

ξ1. Lịch sử phát triển
„

Một số hệ thống điển hình:
‰

NMT: Nordic Mobile Telephone sử dụng băng tần 450
MHz. Triển khai tại các nước Bắc Âu vào năm 1981
(Scandinavia)

‰

TACS: Total Access Communication System triển khai tại
Anh vào năm 1985.

...
TRƯỜNG ĐI HC BÁCH KHOA HÀ NI
KHOA ĐIN T -VIN THÔNG
THÔNG TIN DI ĐỘNG
(Mobile Communications)
Slide đượcthy NguynVũ Thng lachnt ni dung
môn hc Thông tin di động do thy Đỗ Trng Tunson.
Hà Ni – 12/ 2006
Thông Tin Di Động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông Tin Di Động - Người đăng: ulike2buy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Thông Tin Di Động 9 10 282