Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Cad/Cam

Được đăng lên bởi phamhuuai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BTHCADCAM1 CLC

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
*****PFIEV*****

BÀI THỰC HÀNH CAD/CAM
GVC NGUYỄN THẾ TRANH

BÀI 1.

Sử dụng module PART để vẽ thiết kế mẫu chi tiết.

SỬ DỤNG CÁC LỆNH: EXTRUDE, ROUND, HOLE, RIB

BTHCADCAM1 CLC

2

BTHCADCAM1 CLC

ĐẠI HỌC ĐÀ NẲNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
---PFIEV---

3

BÀI THỰC HÀNH CAD-CAM
GVC Nguyễn Thế Tranh

Bài 2.
1. Vẽ các chi tiết sau:
CHANDE

Sử dụng các công cụ: EXTRUDE, PATTERN, HOLE để vẽ thiết kế chi tiết trên.
Ghi chú:

2. Thực hành vẽ các chi tiết sau:
CTTH1

BTHCADCAM1 CLC

CTTH2

4

BTHCADCAM1 CLC

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
****PFIEV****
BÀI 3.
1. Vẽ chi tiết sử dụng REVOLVE TOOL.

5

BÀI THỰC HÀNH CAD-CAM
GVC Nguyễn Thế Tranh

BTHCADCAM1 CLC

6

2. Sử dụng SWEEP TOOL và BLEND TOOL.

3. Phần tự vẽ ở nhà các Tool: EXTRUDE, REVOLVE, SWEEP, BLEND.

...
BTHCADCAM1 CLC
1
TRƯNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
*****PFIEV*****
BÀI THC HÀNH CAD/CAM
GVC NGUYN TH TRANH
I 1.
S dng module PART đ v thiết kế mu chi tiết.
S DNG CÁC LNH: EXTRUDE, ROUND, HOLE, RIB
Thực hành Cad/Cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Cad/Cam - Người đăng: phamhuuai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thực hành Cad/Cam 9 10 160