Ktl-icon-tai-lieu

Thục hành điện

Được đăng lên bởi saothaiduong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Mạch điện điều khiển.
1. Lắp mạch đèn với rơle trung gian :

Sinh viên thực hiện mạch sau:
L

R
Ñ 2

R

N
N 1

N 2

Ñ 1

R

R

Sơ đồ mạch điện
2. Mạch đèn cầu thang dùng rơle thời gian tự động tắt sau khoảng thời gian

nhất định đã được đặt trước:
Mạch này cho phép thắp đèn trong khoảng thời gian nhất định tùy theo sự
điều chỉnh.
Trong cách mắc này, các công tắc được thay thế bằng nút nhấn để điều
khiển hoạt động của rơle thời gian được đặt ở đầu nguồn điện có nhiệm vụ đóng
điện cho mạch làm đèn sáng một khoảng thời gian rồi ngắt.
Rơle thời gian là loại rơle có các tiếp điểm chậm mở mạch hay chậm đóng
mạch nhờ sự điều khiển của mạch điện tử bên trong rơle.
Khảo sát tìm hiểu cơ cấu hoạt động của rơle thời gian(cấp nguồn khảo sát
sự hoạt động của các cặp tiếp điểm)

Lắp mạch theo sơ đồ

Sơ đồ mạch điện
: Tiếp điểm thường hở - đóng chậm của rơ le thời gian
: Tiếp điểm thường đóng - mở chậm của rơ le thời gian
3.

Mắc Mạch Điện Tổng Hợp
Sinh viên thực hiện sơ đồ sau (mạch phức tạp sinh viên cần cẩn thận khi

thực hiện)

L N

E1
CTCK

DIMMER

E2
E3
E4

CBQ
C1

Đ3

Đ4
C3

C4

Bài 2: Thực Hành đấu mạch điều khiển, đấu dây
động cơ 3 pha 12 đầu dây.
Hình Sao song song.

Hình Tam giác song song.
 Đặc tính vận hành : động cơ có bao nhiêu kiểu đấu dây sẽ có bấy nhiêu cấp
điện áp 3 pha tương ứng. Thay đổi kiểu đấu dây phải thay đổi điện áp 3 pha
thích hợp để vận hành
 Điều kiện đấu dây : phải biết rõ cực tính đầu và cuối của mỗi pha hay nửa
pha dây quấn mới có thể đấu dây cho động cơ vận hành đúng quy cách kỹ
thuật.
 Quy ước cực tính bằng chỉ số : 2 đầu dây ra của mỗi pha hay mỗi nữa pha
dây quấn được mang 2 chỉ số : 1 nhỏ và 1 lớn. Như vậy trên các pha dây
quấn, những đầu dây cùng mang chỉ số lớn (hoặc chỉ số nhỏ) sẽ có cực tính
cùng tên.
 Động cơ khi khởi động tồn tại dòng điện khởi động lớn hơn giá trị làm việc
và tồn tại rất ngắn gọi là dòng làm việc.
 Động cơ 3 pha 12 đầu dây bao gồm các nữa pha như sau:
Các nữa pha thứ 1 gồm các cuộn dây : 1-4, 2-5, 3-6
Các nữa pha thứ 2 gồm các cuộn dây : 7-10, 8-11, 9-12
Pha 1 bao gồm nữa pha thứ nhất 1-4 và nữa pha thứ hai 7-10
Pha 2 bao gồm nữa pha thứ nhất 2-5 và nữa pha thứ hai 8-11
Pha 1 bao gồm nữa pha thứ nhất 3-6 và nữa pha thứ hai 9-12
 Mỗi nữa pha chịu được điện áp tối đa là 110V(U đm1/2pha =110), vì vậy khi
trên từng pha đấu nối tiếp thì điện áp tối đa trên pha chỉ là 220V còn khi
đấu song song trên từng pha thì điện áp tối đa chịu được chỉ là 110V(sinh
viên chú ý điều này để tính toán điện áp cho động...
Bài 1: Mạch điện điều khiển.
1. Lắp mạch đèn với rơle trung gian :
Sinh viên thực hiện mạch sau:
L
N
R
R
Ñ 2 Ñ 1
N 2
N 1
R
R
Sơ đồ mạch điện
2. Mạch đèn cầu thang dùng rơle thời gian tự động tắt sau khoảng thời gian
nhất định đã được đặt trước:
Mạch này cho phép thắp đèn trong khoảng thời gian nhất định tùy theo sự
điều chỉnh.
Trong cách mắc này, các công tắc được thay thế bằng t nhấn để điều
khiển hoạt động của rơle thời gian được đặt đầu nguồn điện nhiệm vụ đóng
điện cho mạch làm đèn sáng một khoảng thời gian rồi ngắt.
Rơle thời gian loại rơle các tiếp điểm chậm mở mạch hay chậm đóng
mạch nhờ sự điều khiển của mạch điện tử bên trong rơle.
Khảo sát tìm hiểu cấu hoạt động của rơle thời gian(cấp nguồn khảo sát
sự hoạt động của các cặp tiếp điểm)
Thục hành điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thục hành điện - Người đăng: saothaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thục hành điện 9 10 360