Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành kiểm nghiệm vi sinh vật

Được đăng lên bởi hy xuan ha
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3263 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG VI: QUI TRÌNH ĐỊNH TÍNH E.COLI
Giới thiệu chung
Vi khuẩn E. coli có tên đầy đủ là Escherichia Coli thuộc họ giống Escherichia, họ
Enterobacteriaceae, loài E. coli, là một loài vi khuẩn đường ruột của con người và động
vật máu nóng. Hình thái E. coli là trực khuẩn Gram âm. Kích thước trung bình từ 0,5 –
1,5mm, hai đầu tròn, không bào tử, tạo giáp mô mỏng, di động được nhờ có lông tơ
quanh tế bào.
E. coli là vi sinh hiếu khí phổ biến trong đường tiêu hóa của người và các loài động vật
máu nóng. Hầu hết các dòng E. coli tồn tại một cách tự nhiên và không gây hại trong
đường tiêu hóa,ngược lại chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định sinh lý
đường tiêu hóa. Tuy nhiên có ít nhất 4 dòng sau đây có thể gây bệnh cho người và động
vật:
Enterobathogenic E. coli (EPEC)
Enterocigenic E.coli (ETEC)
Enteroinvasive E. coli (EIEC)
Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC/ verocytocin E. coli (VTEC) hay E.coli O157:H7
Rõ rang E. coli có thể phân lập được dễ dàng ở khắp nơi trong môi trường có thể bị
nhiễm phân hay chất thải. vi sinh vật nay có thể tồn tại rất lâu trong môi trường.trong
những năm gần đây các nhà nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng E. colicuxng có thể
phân lập được từ vùng nước ấm, không bị ô nhiễm hữu cơ. Với sự phân bố rông rãi như
vậy, E.coli cũng dễ dàng phân lập được từ các mẫu thực phẩm do nhiễm từ nguyên liệu
hay thông qua nguồn nước.
Các dòng E. coli gây bệnh khi chúng xâm nhiễm vào người qua con đường thực phẩm có
thể gây nên các bệnh rối loạn tiêu hóa, các biểu hiện lâm sàng biến động có thể từ nhẹ
đến rất nặng, có thể đe dọa màng sống của con người phụ thuộc vào liều lượng, dòng gây
nhiễm và khả năng đáp ứng của từng người.
E.

coli phát triển tốt trên các môi trường dinh dưỡng bình thường ở nhiệt độ từ 18 –

44°C hay thấp hơn. Trên môi trường thạch để tủ ấm 37°C trông khuẩn lạc thấp, lồi, mềm,

không màu, đường kính 1 – 3 mm. Trên môi trường EMB khuẩn lạc có màu tím ánh kim,
trên BGA môi trường chuyển màu vàng..
Số lượng khuẩn E .coli trong con người quá nhiều, sẽ gây bệnh cho con người chẳng
hạn như tiêu chảy. E.coli có mã số O157:H7 là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy có máu
và gây tổn thương thận ở con người.
E. coli có thể xâm nhập vào thịt gia cầm hay thịt heo trong quá trình làm thịt. Nếu thịt
bị nhiễm và không nấu chín (71°C), thì vi khuẩn có thể sống sót và thịt vẫn bị nhiễm
khuẩn. Ngoài ra, một số thực phẩm sau đây cũng có thể bị nhiễm E. coli rau cải, trái cây,
trong thịt bò xay, trong sữa tươi chưa được khử trùng, trong thực p...
CHƯƠNG VI: QUI TRÌNH ĐỊNH TÍNH E.COLI
Giới thiệu chung
Vi khuẩn E. coli tên đầy đủ Escherichia Coli thuộc họ giống Escherichia, họ
Enterobacteriaceae, loài E. coli, một loài vi khuẩn đường ruột của con người động
vật máu nóng. Hình thái E. coli trực khuẩn Gram âm. Kích thước trung bình từ 0,5
1,5mm, hai đầu tròn, không bào tử, tạo giáp mỏng, di động được nhờ lông
quanh tế bào.
E. coli vi sinh hiếu khí phổ biến trong đường tiêu hóa của người các loài động vật
máu nóng. Hầu hết c dòng E. coli tồn tại một cách tự nhiên không gây hại trong
đường tiêu hóa,ngược lại chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định sinh
đường tiêu hóa. Tuy nhiên ít nhất 4 dòng sau đây thểy bệnh cho người động
vật:
Enterobathogenic E. coli (EPEC)
Enterocigenic E.coli (ETEC)
Enteroinvasive E. coli (EIEC)
Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC/ verocytocin E. coli (VTEC) hay E.coli O157:H7
rang E. coli thể phân lập được d dàng khắp nơi trong môi trường thể bị
nhiễm phân hay chất thải. vi sinh vật nay thể tồn tại rất lâu trong môi trường.trong
những m gần đây các nhà nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng E. colicuxng thể
phân lập được từ vùng nước ấm, không bị ô nhiễm hữu cơ. Với sự phân bố rông rãi như
vậy, E.coli cũng dễ dàng phân lập được từ các mẫu thực phẩm do nhiễm từ nguyên liệu
hay thông qua nguồn nước.
Các dòng E. coli gây bệnh khi chúng xâm nhiễm vào người qua con đường thực phẩm
thể gây nên các bệnh rối loạn tiêu hóa, c biểu hiện lâm sàng biến động thể từ nhẹ
đến rất nặng, có thể đe dọa màng sống của con người phụ thuộc vào liều lượng, dòng gây
nhiễm và khả năng đáp ứng của từng người.
E. coli phát triển tốt trên các môi trường dinh dưỡng bình thường nhiệt độ từ 18
44°C hay thấp hơn. Trên môi trường thạch để tủ ấm 37°C trông khuẩn lạc thấp, lồi, mềm,
Thực hành kiểm nghiệm vi sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành kiểm nghiệm vi sinh vật - Người đăng: hy xuan ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thực hành kiểm nghiệm vi sinh vật 9 10 392