Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành sắc ký lớp mỏng

Được đăng lên bởi itskonrua
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIẾN HÀNH SẮC KÝ LỚP MỎNG
1. ỐNG VI QUẢN:
-Ống thủy tinh có đường kính trong ống nhỏ, khỏang 1-2mm, một đầu
được vót nhọn, dài 10-20cm. Sử dụng ống vi quản để chấm nhiều lọai mẫu dung dịch
khác nhau, chỉ cần sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch vi quản bằng dung môi hữu cơ nhưa
ceton.
2. TẤM BẢN MỎNG:
-Sử dụng tấm bản mỏng thương mại 20x20cm, dùng kéo cắt bản với kích thước
cần thiết, tấm bản phải vừa bình giải ly.
3. MẪU THỬ:

-Nồng độ mẫu thử không được quá cao hay quá loãng. Thường sử dụng khoảng 1 ul
dung dịch mẫu với nồng độ pha loãng 2-5%.
4. CHẤM MẪU THỬ
-Kẻ một vạch thẳng nằm ngang bằng bút chì, cách mép dưới của bản mỏng 1 cm làm vạch xuất
phát. Dùng mao quản hay micropipet chấm các vết dung dịch thử và dung dịch chuẩn lên
đó( tránh làm lũng bề mặt của lớp mỏng) . Các vết phải cách nhau và cách mép bản mỏng ít nhất 1
cm.

-Để khô tự nhiên hay sấy nhẹ để dung môi bay đi khỏi vết chấm.
5. KHAI TRIỂN SẮC KÝ
Là quá trình cho pha động chạy, kéo mẫu phân tích di chuyển trên pha tĩnh. Đặt bản mỏng vào
bình sắc ký đã bão hoà hơi dung môi của pha động, mép phía chấm mẫu được nhúng vào dung
môi động nhưng không được cho điểm đã chấm mẫu chạm trực tiếp vào dung môi động. Sau khi
dung môi chạy được nửa hay hai phần ba bản mỏng ta lấy ra để khô hay sấy khô.
6. PHÁT HIỆN CÁC VẾT TRÊN BẢN MỎNG
Có nhiều phương pháp để phát hiện các vết .Hai cách phổ biến có thể dùng để phát hiện hầu hết
các chất hữu cơ là phun dung dịch iod hay acid sulfuric: sẽ xuất hiện các vết màu tối. Có thể phun
các thuốc thử đặc hiệu (như ninhydrin cho acid amin). Cũng có thể thêm một chất huỳnh quang
vào pha tĩnh: cả bản mỏng sẽ sáng (huỳnh quang) khi soi đèn tử ngoại (ví dụ đèn Hg cho 254 nm).
Nơi có chất sẽ tối hoặc có huỳnh quang màu khác với nền sáng của bản mỏng.

-- Ðại lượng đặc trưng cho mức độ di chuyển của chất phân tích là hệ số di chuyển Rf
được tính bằng tỷ lệ giữa khoảng dịch chuyển của chất thử và khoảng dịch chuyển của
dung môi:

Rf = a/b
Trong đó: a là khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vết mẫu thử, tính bằng cm.
b là khoảng cách từ điểm xuất phát đến mức dung môi đo trên cùng đường đi
của vết, tính bằng cm.
Rf: Chỉ có giá trị từ 0 đến l.

VÍ DỤ: Tiến hành Sắc ký lớp mỏng với mẫu nghi nhờ có chứa glycosid : dùng chất hấp phụ là
silicagel G.
1. Cho vào ống nghiệm có chứa cắn glycosid vài giọt chloroform, lắc nhẹ cho hoà tan hết cắn.
2. Dùng mao quản chấm toàn bộ chất lỏng lên bản mỏng 2,5×7,5cm.
3. Dung môi khai triển :( .... Vd: Butanol – Chloroform (1:9).)
4. Thuốc thử h...
TIẾN HÀNH SẮC KÝ LỚP MỎNG
1.
ỐNG VI QUẢN:
-Ống thủy tinh có đường kính trong ống nhỏ, khỏang 1-2mm, một đầu
được vót nhọn, dài 10-20cm. Sử dụng ống vi quản để chấm nhiều lọai mẫu dung dịch
khác nhau, chỉ cần sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch vi quản bằng dung môi hữu cơ nhưa
ceton.
2.
TẤM BẢN MỎNG:
-Sử dụng tấm bản mỏng thương mại 20x20cm, dùng kéo cắt bản với kích thước
cần thiết, tấm bản phải vừa bình giải ly.
3. MẪU THỬ:
-Nồng độ mẫu thử không được quá cao hay quá loãng. Thường sử dụng khoảng 1 ul
dung dịch mẫu với nồng độ pha loãng 2-5%.
4. CHẤM MẪU THỬ
-Kẻ một vạch thẳng nằm ngang bằng bút chì, cách mép dưới của bản mỏng 1 cm làm vạch xuất
phát. Dùng mao quản hay micropipet chấm các vết dung dịch thử dung dịch chuẩn lên
đó( tránh làm lũng bề mặt của lớp mỏng) . Các vết phải cách nhau và cách mép bản mỏng ít nhất 1
cm.
-Để khô tự nhiên hay sấy nhẹ để dung môi bay đi khỏi vết chấm.
5. KHAI TRIỂN SẮC KÝ
quá trình cho pha động chạy, kéo mẫu phân tích di chuyển trên pha tĩnh. Đặt bản mỏng vào
bình sắc đã bão hoà hơi dung môi của pha động, mép phía chấm mẫu được nhúng vào dung
môi động nhưng không được cho điểm đã chấm mẫu chạm trực tiếp vào dung môi động. Sau khi
dung môi chạy được nửa hay hai phần ba bản mỏng ta lấy ra để khô hay sấy khô.
6. PHÁT HIỆN CÁC VẾT TRÊN BẢN MỎNG
nhiều phương pháp để phát hiện các vết .Hai cách phổ biến thể dùng để phát hiện hầu hết
các chất hữu cơ là phun dung dịch iod hay acid sulfuric: sẽ xuất hiện các vết màu tối. Có thể phun
các thuốc thử đặc hiệu (như ninhydrin cho acid amin). Cũng thể thêm một chất huỳnh quang
vào pha tĩnh: cả bản mỏng sẽ sáng (huỳnh quang) khi soi đèn tử ngoại (ví dụ đèn Hg cho 254 nm).
Nơi có chất sẽ tối hoặc có huỳnh quang màu khác với nền sáng của bản mỏng.
-- Ðại lượng đặc trưng cho mức độ di chuyển của chất phân tích là hệ số di chuyển Rf
được tính bằng tỷ lệ giữa khoảng dịch chuyển của chất thử và khoảng dịch chuyển của
dung môi:
R
f
=
a/b
Trong đó: a là khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vết mẫu thử, tính bằng cm.
b khoảng cách từ điểm xuất phát đến mức dung môi đo trên cùng đường đi
của vết, tính bằng cm.
Rf: Chỉ có giá trị từ 0 đến l.
Thực hành sắc ký lớp mỏng - Trang 2
Thực hành sắc ký lớp mỏng - Người đăng: itskonrua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực hành sắc ký lớp mỏng 9 10 830