Ktl-icon-tai-lieu

thực tập điện 1

Được đăng lên bởi nguyenhuutin1118
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Bài 1: MẠCH

ĐÈN CHIẾU SÁNG

I. Bảng số liệu:
Bảng 1.1
Mục
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

Un
215
215
215
215
215
215
215

Uđ
115

190
105
95

Làmviệc
Ub
In
0.33
170
0.4
0.12
0.7
110
0.58
180
0.7
190
0.7

Iđ

Khởiđộng
Ikđđ
tkđđ

Ic

0.11 0.25

0.62
1.77
1.8

0.87
0.76
2.68
2.26

0.67
1.67
1.63

2’32
4’30
5’20
4’10

Bảng 1.2
Mục
1.3.8

Làmviệc
Un
215

UHV
215

ULV
15

In
1.2

IHV
1.1

ILV
0.03

II. Đánh giá:
1. So sánh ưu, khuyết điểm của các thiế tbị trong mục 1.3.1.
Đèn huỳnh quang trọn bộ
Đèn đốt tim
Ưu điểm:
Ưuđiểm:
- Khởi động nhanh
- Hiệu suất phát quang lớn
- Giá thành rẻ
- Cường độ dòng điện thấp
- Cấu tạo đơn giản
- Độ sáng nhẹ tránh được các bệnh
- Độ sáng tương đối thấp
về mắt
- Có thể bật tắt liên tục không nhanh
- Nhiệt lượng sinh ra thấp
hỏng như các loại đèn khác
- Tuổi thọ cao khoảng 8000 giờ
- Ánh sáng liên tục ít nhấp nháy
- Tiết kiệm điện năng
1

Khuyết điểm:
- Khởi động lâu
- Giá thành cao
- Cấu tạo phức tạp
- Cần thêm chấn lưu, con mồi
- Các chất huỳnh quang trong bong
đèn dễ gây độc nếu bong đèn bị bể

Khuyết điểm:
- Hiệu suất phát quang thấp, tốn
nhiều điện năng
- Tỏa nhiệt caogây nóng
- Tuổi thọ thấp khoảng 1000 giờ

2. So sánh ưu khuyết diểm của đèn huỳnh quang dùng chấn lưu diện từ và đèn huỳnh
quang dùng chấn lưu diện tử:
Đèn huỳnh quang dùng chấn lưu
điện từ
Ưu điểm:
- Bền
- Rẻ tiền

Khuyết điểm:
- Cường độ dòng điện cao, tổn phí
năng lượng
- Khởi động chậm khó khởi động
khi giảm áp lưới điện
- Hiệu ứng nhấp nháy

Đèn huỳnh quang dùng chấn lưu điện tử
Ưuđiểm:
- Kích thước nhỏ gọn, không gây tiếng ồn
- Thời gian khởi động nhanh
- Làm việc ít nóng
- Hệ số công suất cao
- Trọng lượng nhẹ
- Tuổi thọ lớn
- Tránh hiện tượng nhấp nháy
Khuyết điểm:
- Giá thành cao
- Làm việc với tần số cao

2

3. So sánh ưu, khuyết điểm của đèn thủy ngân cao áp tự chấn lưu và dùng chấn lưu
ngoài
Đèn thủy ngân cao áp tự chấn lưu
Ưu điểm:
- Tiêu thụ ít điện năng
- Nhỏ gọn, dễ lắp mạch
- Hệ số công suất cao
Khuyết điểm:
- Độ sáng của đèn chịu ảnh
hưởng của sự thay đổi dòng
điện
- Khó khăn trong việc tháo lắp
và bảo

Đèn thủy ngân cao áp dùng chấn lưu
ngoài
Ưu điểm:
- Tuổi thọ cao
- Giá thành thấp hơn
- Hiệu suất phát quang lớn
Khuyếtđiểm:
- Hệ số công suất thấp
- Thủy ngân là chất độc hại
- Thời gian khởi động lớn
- Tiêu tốn nhiều năng lượng

4. Nêu công dụng của các phần tử trong mạch đèn mục 1.3.6
 CO ( tụ bù ):Giảm tỉ lệ điện dung để truyền tải, phân phối, chống tổn thất điện
năng, tăng công suât hữu ích
 BO ( chấn lưu ):Mồi phóng điện ch...
1
Bài 1: MẠCH ĐÈN CHIẾU SÁNG
I. Bng s liu:
Bng 1.1
Mc
Làmvic
Khng
U
n
U
đ
U
b
I
n
I
đ
I
c
I
kđđ
t
kđđ
1.3.1
215
0.33
0.11
0.25
1.3.2
215
115
170
0.4
1.3.3
215
0.12
1.3.4
215
0.7
0.87
2’32
1.3.5
215
190
110
0.58
0.62
0.67
0.76
4’30
1.3.6
215
105
180
0.7
1.77
1.67
2.68
5’20
1.3.7
215
95
190
0.7
1.8
1.63
2.26
4’10
Bng 1.2
Làmvic
U
n
U
HV
U
LV
I
n
I
HV
I
LV
215
215
15
1.2
1.1
0.03
II. Đánh giá:
1. So sánh ưu, khuyết điểm ca các thiế tb trong mc 1.3.1.
Đèn hunh quang trn b
Ưuđiểm:
- Hiu sut phát quang ln
- Cường độ dòng điện thp
- Độ sáng nh tránh được các bnh
v mt
- Nhit ng sinh ra thp
- Tui th cao khong 8000 gi
- Tiết kim đin năng
Đèn đốt tim
Ưu đim:
- Khi động nhanh
- Giá thành r
- Cu to đơn gin
- Độ sáng tương đối thp
- Có th bt tt liên tc không nhanh
hỏng như các loại đèn khác
- Ánh sáng liên tc ít nhp nháy
thực tập điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực tập điện 1 - Người đăng: nguyenhuutin1118
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
thực tập điện 1 9 10 809