Ktl-icon-tai-lieu

Thủy lực công trình

Được đăng lên bởi bui-van-tu
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 4682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
----------*******---------

GIÁO TRÌNH

THUỶ LỰC CÔNG TRÌNH

Ths TRẦN VĂN HỪNG

2005

LỜI NÓI ĐẦU

Thủy lực công trình là môn học được giảng dạy cho nhiều ngành học:
Thuỷ công, Xây dựng, Công thôn, Kỹ thuật môi trường…được biên soạn trên cơ
sở tổng hợp nhiều tài liệu của các tác giả.
Các bài toán về thuỷ lực thường phải tra bảng rất mất thời gian và công
sức, với sự phát triển nhanh của tin học, trong giáo trình giới thiệu cho sinh
viên cách vận dụng kiến thức để tính toán không phụ thuộc vào bảng tra nhằm
mục đích dễ ứng dụng lập trình.
Giáo trình gồm có 7 chương về dòng chảy đều; không đều ổn định, không
ổn định trong lòng dẫn hở và thấm. Cuối các chương có câu hỏi gợi ý những
kiến thức cơ bản cần nắm, theo cách học mới sinh viên dựa trên cơ sở đó để
thảo luận. Ngoài ra, các bài tập được biên soạn lựa chọn chủ yếu từ sách “Bài
tập Thuỷ lực-tập 2” của tác giả Nguyễn Cảnh Cầm, nhằm giúp sinh viên nắm
bắt kiến thức cơ bản có thể ứng dụng phù hợp tình hình ở vùng Đồng Bằng Sông
Cửu Long.
Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song không thể
tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý phê bình của
cán bộ, đặc biệt sinh viên học tập môn học này.
Cần Thơ, tháng 12-2005
Tác giả
TRẦN VĂN HỪNG

Chương I Dòng chảy đều không áp trong kênh

THỦY LỰC CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I
DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH ĐỀU KHÔNG ÁP
(steady uniform flow in an open channels)
♦
♦
♦

Đây là chương quan trọng làm cơ sở tính toán dòng chảy ổn định không đều
và không ổn định.
Trong thực tế, chúng ta thường gặp các bài toán thiết kế mặt cắt lòng dẫn như
kênh, đường ống, cống ngầm … ở các ngành kỹ thuật Thuỷ lợi, môi trường,
cầu đường, thoát nước đô thị . . .
Cở sở tính toán là công thức Chezy (1769). Tính toán chủ yếu là hình thang
theo 2 cách là giải tích và tra bảng của Agơrôtskin. Ngoài ra tính mặt cắt hình
tròn.

1.1 KHÁI NIỆM
Dòng chảy ổn định đều là vận tốc không phụ thuộc thời gian và không đổi từ
mặt cắt này sang mặt cắt khác.
Điều kiện để dòng chảy đều không áp:
1. Lưu lượng không đổi theo thời gian và dọc theo dòng chảy, Q(t,l)=Const.
2. Hình dạng mặt cắt, chu vi và diện tích mặt cắt ướt không đổi dọc theo dòng
chảy. Nên độ sâu mực nước trong kênh không đổi; h(l)=const hay

dh
=0.
dl

3. Độ dốc đáy không đổi, i=const.
4. Hệ số nhám cũng không đổi, n=const.
5. Sự phân bố lưu tốc trên các mặt cắt là không đổi dọc theo dòng chảy.
Nếu một trong các điều kiện trên không thỏa thì dòng chảy sẽ không đều.
Dòng chảy đều trong kênh h...
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA CÔNG NGH
----------*******---------
GIÁO TRÌNH
THU LC CÔNG TRÌNH
Ths TRN VĂN HNG
2005
Thủy lực công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy lực công trình - Người đăng: bui-van-tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Thủy lực công trình 9 10 236