Ktl-icon-tai-lieu

thuyết bền

Được đăng lên bởi Long Tran
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trạng thái bền của vật liệu
SC BN VT LIU
GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
thuyết bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết bền - Người đăng: Long Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thuyết bền 9 10 687