Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết Minh đồ án Bê tông cốt thép 2

Được đăng lên bởi Trần Đức Mạnh
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

SVTH: TRẦN ĐỨC VŨ

GVHD: LÊ QUANG THÔNG

Trang: 1

ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVHD: LÊ QUANG THÔNG

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời gian thực hiện đồ án em đã cố gắng nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất, tìm
hiểu những điều mình chưa được học trên giảng đường. Nhưng vẫn gặp một số khó
khăn nhất định.Do là kiến thức bản thân còn hạn chế nên ảnh hưởng phần nào đến “chất
lượng” tính toán của đồ án.
Tuy nhiên em cũng đã hoàn thành đồ án đúng tiến độ. Chắc chắn đồ án này còn
nhiều sai sót. Rất mong nhận được sự quan tâm và những đóng góp ý kiến từ thầy cô và
bạn bè để em kịp thời khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công tác sau này.

Em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng trường
Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh, thầy LÊ QUANG
THÔNG, thầy NGUYỄN VĨNH HIỆP đã tận tình hướng dẫn - truyền đạt những
kiến thức chuyên môn - những kinh nghiệm thực tế cho em trong suốt quá trình
học tập tại trường cũng như thời gian làm đồ án.
Trong thời gian làm đồ án môn học em đã nhận được sự giúp từ nhiều thầy cô,
với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn:
 Thầy LÊ QUANG THÔNG: Giáo viên hướng đồ án .
 Thầy NGUYỄN VĨNH HIỆP: Giáo viên hướng đồ án .
Sau cùng tôi xin gởi lời cảm ơn tới người thân, cảm ơn tất cả bạn bè đã gắn bó
và cùng học tập, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, cũng như trong quá trình
hoàn thành đồ án môn học này.
Tp. HCM ngày 05 tháng 01 năm 2011
Người thực hiện

SVTH: TRẦN ĐỨC VŨ

Trang: 2

ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVHD: LÊ QUANG THÔNG

MỤC LỤC:
I - Giới thiệu về công trình:..........................................................................................................................4
II - Số liệu đồ án:..........................................................................................................................................4
III - Vật liệu sử dụng cho thiết kế :...............................................................................................................5
1. Bê tông : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..5
2. Cốt thép : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..5
IV- Chọn sơ bộ kích thước sàn, dầm, cột :....................................................................................................5
1. Chọn kích thước chiều dày sàn :

……………………………………………………………………………………………….5

a. Sàn phòng học : …………………………………………………………………………………………………………………………5
b. Sàn hành lang : …………………………………………………………………………………………………………………...
ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG
SVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 1
Thuyết Minh đồ án Bê tông cốt thép 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết Minh đồ án Bê tông cốt thép 2 - Người đăng: Trần Đức Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Thuyết Minh đồ án Bê tông cốt thép 2 9 10 741