Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình ô nhiểm không khí & tiếng ồn

Được đăng lên bởi Ông Cụ Già
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3036 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ
Thầy giáo hướng dẫn TS LÊ VĂN THIỆN
Sinh viên thực hiện: Trần Thị Hiền – Dương Ái Phương
HÀ NỘI 2009

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÁNG CHÚ Ý

LOGO

LỜI MỞ ĐẦU

LOGO

Bụi mù trời như một màn sương trắng. Bụi tối mắt
như đi giữa màn đêm. Bụi trắng toát những mái đầu
xuân trẻ...là những hình ảnh quen thuộc trên nhiều
tuyến đường của các thành phố lớn, những khu
công nghiệp và cũng không hiếm gặp ở những vùng
nông thôn của không ít các quốc gia trên thế giới. “Ô
nhiễm không khí” là cụm từ được nhắc đến rất nhiều
ở những nước phát triển như Trung Quốc , Hoa Kỳ
và cả những nước đang phát triển

LOGO

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
MỘT VẤN ĐỀ BỨC XÚC NÓNG HỔI VÀ
CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM ĐÚNG
MỨC CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

1

Khái niệm

2

Nguồn gây ô nhiễm

3

Tác nhân gây ô nhiễm

4

Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển

5

Chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm

6
6
5

Hiện trạng ô nhiễm không khí

8888

Hậu quả do ô nhiễm không khí gây ra
Biện pháp phòng ngừa và giảm ô nhiễm

LOGO

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ LÀ GÌ?

Ô nhiễm không khí là sự có mặt của chất
lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong
thành phần không khí làm nó không
sạch, bụi, có mùi khó chịu, làm giảm tầm
nhìn

LOGO

LOGO

NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Hai nguồn
gây ô nhiễm
không khí

Thiên nhiên
• Gió thổi tung đất
cát thành bụi
• Núi lửa phun trào
• Cháy rừng
• Bụi muối do
nước biển bốc hơi

Nhân tạo
• Do công nghiệp
• Do giao thông
vận tải
• Do sinh hoạt

LOGO

NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO THIÊN NHIÊN

Bão cát ở sa mạc Sahara

 Đất cát sa mạc , đất trồng bị mưa gió bào mòn thổi tung
thành bụi

LOGO
NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO THIÊN NHIÊN

 Núi lửa phun ra bụi, nham thạch cùng các khí từ lòng đất
thoát ra là nguồn gây ô nhiễm đáng kể , hiện tượng cháy
rừng cũng gây ô nhiễm bằng khói và bụi rộng

LOGO

NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO THIÊN NHIÊN
 Nước biển bốc hơi cùng với sóng biển tung bọt mang theo
bụi muối biển lan truyền vào không khí

NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO NHÂN TẠO

LOGO

 Đây là nguồn ô nhiễm rất đa dạng
 Hàng năm con người khai thác và sử dụng hàng tỉ tấn than đá, dầu
mỏ, khí đốt. Đồng thời cũng thải vào môi trường một khối lượng
lớn các chất thải khác nhau
 Hằng năm, khí quyển lại có thêm: 20 tỷ tấn Cacbon dioxyt, 1.53
triệu tấn SiO2, hơn 1 triệu tấn niken, 700 triệu tấn bụi, 1.5 triệu tấn
asen, 900 tấn coban và 600.000 tấn kẽm, hơi thủy ngân, hơi chì và
các chất độc hại...



!"" #$%
 &
'()*+,-./012
-3456'789:;<=;
>??@
Thuyết trình ô nhiểm không khí & tiếng ồn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình ô nhiểm không khí & tiếng ồn - Người đăng: Ông Cụ Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Thuyết trình ô nhiểm không khí & tiếng ồn 9 10 583