Ktl-icon-tai-lieu

Tiềm hiểu về giao thức H.323, xây dựng ứng dụng VoIP và so sánh H323 với giao thức SIP

Được đăng lên bởi ntnhat91-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiềm hiểu về giao thức H.323, xây dựng ứng dụng VoIP và so sánh H323 với giao thức SIP - Người đăng: ntnhat91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiềm hiểu về giao thức H.323, xây dựng ứng dụng VoIP và so sánh H323 với giao thức SIP 9 10 349