Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 85-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các
bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 85-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 85-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 85-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.

mm
Kích thước danh
nghĩa của ren d

S

Chiều
cao
đầu
bulông
H
Đường
kính
vòng
tròn
ngoại
tiếp D
Đường
kính
thân
bulông
d1

6

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Kích thước
danh nghĩa

10

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

46

55

65

75

Sai lệch cho
phép

-0,36

Kích thước
danh nghĩa

4,5

Sai lệch cho
phép

-0,43

-0,52

5,5

7

8

9

10

-1,00
12

13

14

15

-1,20
17

19

23

+0,30

+0,36

+0,43

+0,52

-0,48

-0,58

-0,70

-0,84

26

30

Kích thước
danh nghĩa

11,5

16,2

19,6

21,9

25,4

27,7

31,2

34,6

36,9

41,6

47,3

53,1

63,5

75,0

86,5

Sai lệch cho
phép

-0,7

-0,8

-0,9

-1,2

-1,3

-1,4

-1,6

-1,8

-1,9

-2,1

-2,4

-2,7

-3,2

-3,8

-5,3

Kích thước
danh nghĩa

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

Sai lệch cho
phép

Độ lệch tâm cho phép
của đầu bulông
Cạnh vát C



+0,16

+0,20

+0,24

+0,24

+0,24

+0,52

+0,52

+0,52

+0,62

+ 0,62

-0,35

-0,40

-0,45

-0,50

-0,55

-0,55

-0,60

-0,65

-0,70

- 0,75

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

1

1,2

1,4

1

1,2

1,5

1,8

2

2

2,5

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

Bán kính góc lượn r

0,5



Lỗ
để

Bảng 1

Đường
kính

Kích
thước

2

2

0,8
2,5

3

1,0
3

4

4

1,6
4

5

5

5

2,0
6

6

8

8

danh
nghĩa
cắm
chốt
chẻ

Sai
lệch
cho
phép
Độ lệch cho
phép so với
trục tâm của
thân

+0,40

0,20

+0,48

0,25

0,30

+0,58

0,45

0,50

mm

Bảng 2

Chú thích:
1. Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể cắt ren đến đầu bu lông.
2. Bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích thước từ
mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt phải chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Sai lệch cho phép
của kích thước này bằng ±0,3 bước ren.
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.

5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 85-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các
bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 85-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 85-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 85-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27 9 10 859