Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 38

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 96-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các
bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 40 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
có ren bước lớn (kiểu III): Bulông III M 12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63

mm

Bảng 1

Đường kính
danh nghĩa của
ren d

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Kích
thước
danh
nghĩa

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

55

65

S

Chiều
dài
đầu
bulông
H

Đường
kính
vòng
tròn
ngoại
tiếp D
Đường
kính
thân
bulông

Sai
lệch
cho
phép

-0,24

Kích
thước
danh
nghĩa

5,5

Sai
lệch
cho
phép

± 0,30

Kích
thước
danh
nghĩa

13,8

Sai
lệch
cho
phép

-0,4

Kích
thước
danh
nghĩa

8

-0,28

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

-0,34

13,0

± 0,36

16,2

19,6

21,9

25,4

27,7

-0,6
12

15,0

17,0

19,0

23,0

± 0,43

-0,5
10

14,0

-0,40

14

31,2

34,6

-0,7
16

18

20

22

26,0

30,0

± 0,52

36,9

41,6

-0,8

-1,0

24

27

47,3

57,7

-1,1
30

36

63,5

75,0

-1,3

-1,4

42

48

d1

Bán
kính
góc
lượn r

Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa

0,5

Sai
lệch
cho
phép

0,5

0,8

-0,3

0,8

-0,28

1,0

1,0

-0,4

1,0

1,0

1,2

-0,5

-0,34

1,2

1,2

1,6

-0,6

1,6

1,6

-0,7

1,2

1,5

1,8

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

Kích
thước
danh
nghĩa

2,0

2,5

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

8,0

8,0

Sai
lệch
cho
phép

+ 0,25

Độ lệch cho
phép so với trục
tâm của thân

Đường
kính lỗ
ở đầu
d4

-0,24



Cạnh vát C

Đường
kính lỗ
ở thân
d3

-0,2

Kích
thước
danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép

0,2

2,5

+ 0,30

0,25

3,0

3,0

+ 0,25

+ 0,36

0,30

3,5

4,0

4,0

0,45

4,0

4,0

4,0

4,0

+ 0,30

0,50

4,0

5,0

5,0

5,0

Độ lệch tâm cho
phép của đầu
bulông

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

mm
Đường kính
danh nghĩa
của ren d

8

10

12

Chiều dài
bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

(14)

16

(18)

Bảng 2

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) và khoảng cách l1 từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ chốt

Sai
lệch
l
cho 1
phép

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 96-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các
bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 40 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
có ren bước lớn (kiểu III): Bulông III M 12 x 40 TCVN 96-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 40 TCVN 96-63
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 38 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 38 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 38 9 10 901