Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 39

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 97-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở
hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 60 mm:
có ren bước nhỏ (kiểu I): Bulông M 12 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

S

Bảng 1

6

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

Kích
thước
danh
nghĩa

10

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

Sai lệch
cho phép

-0,20

Kích
thước
danh
nghĩa

4,5

19,0

23,0

Chiều
cao đầu
bulông
H
Sai lệch
cho phép
Kích
Đường thước
kính
danh
vòng tròn nghĩa
ngoại
tiếp D Sai lệch
cho phép
Kích
thước
danh
nghĩa

Đường
kính cổ
định
hướng d1 Sai lệch
cho phép
Chiều cao cổ định
hướng, không nhỏ
hơn

-0,24

5,5

-0,28

7,0

8,0

± 0,30

10,0

12,0

13,0

± 0,36

11,5

13,8

-0,3

-0,4

6

8

-0,16
4

9,0

-0,34

16,2

19,6

21,9

14

-0,2
5

25,4

27,7

-0,6

12

31,2

34,6

-0,7

16

18

20

22

-0,24
6

7

15,0

17,0

± 0,43

-0,5

10

14,0

8

± 0,52

36,9

41,6

-0,8

-1,0

24

27

47,3

-1,1

30

-0,28
9

10

11

12

13

57,7

36

-0,34
14

16

19

Bán kính
góc lượn
r

Kích
thước
danh
nghĩa

0,5

0,5

Sai lệch
cho phép

0,8

- 0,3

0,8

1,0

1,0

-0,4

1,0

1,0

1,2

-0,5

1,2

1,2

-0,6

1,6

-0,7



1,0

1,2

1,5

1,8

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Kích
thước
danh
nghĩa

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

4,0

5,0

Cạnh vát C

Đường Sai lệch
kính lỗ ở cho phép
thân d3
Độ lệch
cho phép
so với
trục tâm
của thân

Đường
kính lỗ ở
đầu d4

0,5

Kích
thước
danh
nghĩa

+0,25

0,20

2,0

0,25

2,5

Sai lệch
cho phép

Độ lệch tâm cho
phép của đầu
bulông

+0,30

3,0

3,0

0,30

3,5

4,0

0,45

4,0

4,0

+ 0,25

4,0

4,0

4,0

+ 0,30

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

mm
Đường kính
danh nghĩa
của ren d

6

8

10

12

(14)

16

Bảng 2
(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

Chiều dài
bulông l
Kích
Sai
thước lệch
danh cho
nghĩa phép

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) và khoảng cách l1 từ mặt tựa đầu bulông đến tâm lỗ chốt

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo

25

22 20

-

-

-

-

-

-

(28)

25 20

-

-

-

-

-

-

l1

lo

l1

lo

l1

lo

l1

lo...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 97-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở
hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 60 mm:
có ren bước nhỏ (kiểu I): Bulông M 12 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 60 TCVN 97-63
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 39 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 39 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 39 9 10 48