Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 4

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 188 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN LỖ THÔNG

Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có trị số góc độ và độ nhẵn
khác qui định trong hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ thông, có vị trí đỉnh lưỡi cắt ngang đường trục thân dao, mặt
cắt thân dao 16x16mm, chiều dài L = 140, gắn hợp kim cứng nhãn hiệu BK8: Dao tiện a16x16x140-BK8 3TCN 188-72. Tương tự, đối với dao có vị trí đỉnh lưỡi cắt cao hơn đường trục
thân dao: Dao tiện b-16x16x140-BK8 3TCN 188-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt
thân dao
H

B

L

l1

d

d1


m

r


Mảnh hợp kim cứng theo 0CT
2209-66
Số hiệu
của
mảnh

l

b

S

Đường
kính lỗ
tiện nhỏ
nhất
D

16

20
25

16

20
25

120

30

8

13

3,5

0,5

0201 Б

8

7

2,5

16

140

40

8

13

3,5

0,5

0201 Б

8

7

2,5

16

170

60

10

14

4,5

0,5

0201 Б

8

7

2,5

24

140

40

12

17

5,5

0,5

0203 Б

10

8

3,0

27

170

50

14

18

6

0,5

0205 Б

12

10

4,0

30

200

80

14

18

6

0,5

0205 Б

12

10

4,0

30

240

100

19

22

8

0,5

0223 Б

14

12

4,5

40

1. Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng thuộc 2 nhóm WC - Co và WC - TiC - Co.
Nhóm WC - Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng BK của Liên Xô (ví dụ: BK6, BK8, v.v…)
Nhóm WC - TiC - Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng TK của Liên Xô (ví dụ: T15K6,
T15K10, v.v…)
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của một số nhãn hiệu hợp kim cứng đã được nêu trong phụ lục
3TCN 209-72.
2. Vật liệu thân dao: Thép 40 x (theo 0CT 4543-71).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.
3. Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch cho phép của H như
sau:
- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 theo
TCVN 40 - 63.
c) Các kích thước còn lại: Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai
phân bố đối xứng.
4. Yêu cầu phần cắt:
Trên phần cắt (trên mảnh hợp kim cứng) không được có vết nứt, vết xước (kể cả vết rạn bề mặt).
Trên lưỡi cắt không được gồ ghề hoặc bị sứt mẻ. Chỗ nối tiếp giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ
phải đều đặn và phù hợp với bán kính cong r đã cho.
5. Yêu cầu của mối hàn:
Mối hàn giữa mảnh hợp kim cứng và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không
được lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% c...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 188 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN LỖ THÔNG
Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có trị số góc độ và độ nhẵn
khác qui định trong hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ thông, có vị trí đỉnh lưỡi cắt ngang đường trục thân dao, mặt
cắt thân dao 16x16mm, chiều dài L = 140, gắn hợp kim cứng nhãn hiệu BK8: Dao tiện a-
16x16x140-BK8 3TCN 188-72. Tương tự, đối với dao có vị trí đỉnh lưỡi cắt cao hơn đường trục
thân dao: Dao tiện b-16x16x140-BK8 3TCN 188-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt
thân dao
L l
1
d
d
1
m
r
Mảnh hợp kim cứng theo 0CT
2209-66
Đường
kính lỗ
tiện nhỏ
nhất
D
H B
Số hiệu
của
mảnh
l b S
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 4 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 4 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 4 9 10 822