Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 41

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 99-63
BULÔNG TINH ĐẦU VUÔNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 50 TCVN 99-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 99-63

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

Sai lệch cho phép
của đường kính -0,16
thân bulông

S

Kích
thước
danh
nghĩa

10

Kích
Đường thước
danh
kính
nghĩa
vòng tròn
ngoại Sai lệch
tiếp D
cho
phép
Bán kính Kích
góc lượn thước
r
danh
nghĩa

4,5

12

(14)

-0,20

14

Sai lệch
cho
-0,20
phép
Kích
thước
danh
Chiều
nghĩa
cao đầu
bulông H Sai lệch
cho
phép

10

(18)

20

(22)

24

-0,24

17

19

22

-0,24

5,5

16

Bảng 1

± 0,30

8

24

9

27

30

19,8

24

26,9

-0,7

-0,9

-1

-1,2

0,5

0,5

0,5

0,8

10

32

12

13

36

14

15

33,9

-1,3
1,0

38,2

42,4

-1,5

-1,6

1,0

1,0

48

41

46

55

65

75

-0,40

17

19

23

26

30

± 0,52

45,4

51

-2
1,0

42
-0,34

± 0,43

31,1

0,8

36

-0,34

± 0,36

14,1

30

-0,28

-0,28

7

(27)

1,2

58

65

78

92

106

-2,2

-2,3

-3

-3,3

-3,6

1,2

1,2

1,6

1,6

1,6

Sai lệch
cho
phép
Cạnh vát C



Độ lệch tâm cho
phép của đầu
bulông

-0,3
1

1,2
0,3

-0,4
1,5

1,8
0,4

-0,5
2

-0,6
2,5

0,5

3
0,6

3,5

-0,7
4

4,5

5
0,8

6

Bảng 2
Đường kính
danh nghĩa
của ren d

6

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Chiều dài
bulông l
Kích Sai
thước lệch
danh cho
nghĩa phép

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

14

14

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

16

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

18

18

18

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

(22)

20

22

22

22

22

22

22

22

22

-

-

-

-

-

-

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

-

-

-

-

-

(28)

20

25

28

28

28

28

28

28

28

28

-

-

-

-

-

30

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

-

-

20

25

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

-

-

-

40

20

25

30

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

-

-

45

20

25

30

35

40

45

45

45

45

45

45

45

45

45

-

50

20

25

30

35

40

45

48

50

50

50

50

50

50

50

-

55

20

25

30

35

40

45

48

52

55

55

55

55

55

55

55

60

20

25

30

35

40

45

48

52

55

60

60

60

60

60

60

65

20

25

30

35

40

45
...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 99-63
BULÔNG TINH ĐẦU VUÔNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 50 TCVN 99-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 99-63
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 41 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 41 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 41 9 10 786