Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 51

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 111-63
ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I):

Đai ốc M10 TCVN 111-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):

Đai ốc M10 x 1 TCVN 111-63.

có ren bước lớn (kiểu II):

Đai ốc II M10 TCVN 111-63.

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):

Đai ốc II M10 x 1 TCVN 111-63.

mm
Độ
b
lệch
Đường
tâm
Số
kính ren Kích
Sai
Kích
Sai
Kích Kích Kích
Sai
cho rãnh Kích
d
thước lệch thước lệch thước thước thước lệch phép
thước
danh cho danh cho
danh
nhỏ
danh cho của lỗ
danh
nghĩa phép nghĩa phép nghĩa nhất nghĩa phép
nghĩa
S

H

4

7

5

8

6

10

8

14

10

17

12

19

15

(14)

22

15

16

24

(18)

D

D2

5

+0,30

8,1

7,6

-

0,3

1,5

6

-0,75

9,2

8,7

-

0,4

1,5

8

+0,36

11,5

10,9

-

9

-0,90

16,2

15,5

-

19,6

18,9

-

+0,43

21,9

21,1

18

-1,10

25,4

24,5

20

18

27,7

26,3

22

27

20

31,2

29,6

25

20

30

22

34,6

33,8

28

(22)

32

25

36,9

35,0

30

24

36

41,6

39,5

34

(27)

41

28

47,3

44,9

38

30

46

30

53,1

50,4

42

36

55

36

+0,62

63,5

60,3

50

42

65

44

-2,00

75,0

71,2

57

48

75

86,5

81,2

65

-0,36

-0,43

-0,52

-1,00

-1,20

12

25

50

+0,52
-1,60

-

2
0,5

-0,43

-0,52

3
+0,40
-0,10

5

0,6

3,5

10

0,7

3,5

10

5

12

-0,62
1,0

6

-0,40

5

+0,48

14

5

-0,10

16

0,15

-0,48

5,5
8

0,8



4

3

0,9

-0,74

2,5

Độ lệch
Khối lượng
cho
1000 đai ốc kg
phép
Kích
của
Sai
Kích
Sai rãnh so thước
chốt chẻ
lệch thước lệch
với
Kiểu I Kiểu II
cho danh cho đường
phép nghĩa phép tâm
h

0,20
-0,58

0,25

0,30
-0,70

1x12

0,876

1x12

1,36

1,5x15

2,637

2x20

6,629

2,5x25

14,01

3x30

20,31

19,07

3x30

27,92

25,38

4x35

37,48

36,23

4x40

55,50

51,61

4x40

76,60

72,09

-

6

18

5x45

91,17

85,56

6

18

5x45

122,9

116,4

6

20

5x50

172,9

169,7

7

21

6x60

247,0

225,6

6x70

433,0

380,0

8x80

748,9

644,0

8x90

1171,0 1023

7

+0,58

26

10

-0,10

32

10

38

0,45
-0,84

-1,00

0,50

1. Theo sự thỏa thuận với khách hàng, cho phép chế tạo đại ốc kiểu II có 10 rãnh đối với đường kính ren từ 36-48 mm.
2. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
3. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
5. Qui tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 111-63
ĐAI ỐC NỬA TINH SÁU CẠNH, XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Đai ốc M10 TCVN 111-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I): Đai ốc M10 x 1 TCVN 111-63.
có ren bước lớn (kiểu II): Đai ốc II M10 TCVN 111-63.
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Đai ốc II M10 x 1 TCVN 111-63.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 51 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 51 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 51 9 10 890