Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 69

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 135 – 63
CÔN
ĐỘ CÔN THÔNG DỤNG
1. Tiêu chuẩn này quy định những độ côn thông dụng dùng cho các mối nối ghép hình côn.
2. Độ côn K là tỷ số giữa hiệu số đường kính hai mặt cắt ngang của côn với khoảng cách giữa hai mặt
cắt đó.
K = = 2 tg (xem hình vẽ)

Góc côn 2 là góc giữa các đường sinh của côn trong mặt cắt qua trục tâm.
Góc nghiêng  là góc giữa đường sinh và trục tâm của côn.
3. Độ côn của các mặt côn ghép với nhau phải chọn theo bảng của tiêu chuẩn này.
Độ côn
K
1 : 200

Góc côn 2

Góc nghiêng

Trị số ban đầu (K
hoặc 2)

0o17'11''

0o8'36''

1 : 200

o

o

1 : 100

0 34'23''

0 17'11''

1 : 100

1 : 50

1o8'45''

0o34'23''

1 : 50

o

o

1 : 30

1 54'35''

0 57'17''

1 : 30

1 : 20

2o51'51''

1o25'56''

1 : 20

o

o

1 : 15

3 49'6''

1 54'33''

1 : 15

1 : 12

4o46'19''

2o23'9''

1 : 12

o

o

1 : 10

5 43'29''

2 51'45''

1 : 10

1:8

7o9'10''

3o34'35''

1:8

o

o

1:7

8 10'16''

4 5'8''

1:7

1:5

11o25'16''

5o42'38''

1:5

o

o

1:3

18 55'29''

9 27'44''

1:3

1 : 1,866

30o

15o

30o

1 : 1,207

45o

22o30'

45o

1 : 0,866

60o

30o

60o

1 : 0,652

75o

37o30'

75o

1 : 0,500

90o

45o

90o

1 : 0,289

120o

60o

120o

Chú thích: Các trị số tính toán của góc côn và góc nghiêng ghi trong bảng có độ chính xác đến 1'', còn trị
số tính toán của mẫu số trong biểu thức xác định độ côn có độ chính xác đến 0,001. Các trị số ban đầu
khi tính toán đều ghi trong bảng.
4. Ngoài các độ côn thông dụng, cho phép dùng độ còn có ứng dụng riêng biệt. Phạm vi sử dụng độ côn
có ứng dụng riêng biệt được quy định trong các tiêu chuẩn của từng sản phẩm cụ thể.

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 135 – 63
CÔN
ĐỘ CÔN THÔNG DỤNG
1. Tiêu chuẩn này quy định những độ côn thông dụng dùng cho các mối nối ghép hình côn.
2. Độ côn K là tỷ số giữa hiệu số đường kính hai mặt cắt ngang của côn với khoảng cách giữa hai mặt
cắt đó.
K = = 2 tg (xem hình vẽ)
Góc côn 2
là góc giữa các đường sinh của côn trong mặt cắt qua trục tâm.
Góc nghiêng
là góc giữa đường sinh và trục tâm của côn.
3. Độ côn của các mặt côn ghép với nhau phải chọn theo bảng của tiêu chuẩn này.
Độ côn
K
Góc côn 2
Góc nghiêng
Trị số ban đầu (K
hoặc 2)
1 : 200 0
o
17'11'' 0
o
8'36'' 1 : 200
1 : 100 0
o
34'23'' 0
o
17'11'' 1 : 100
1 : 50 1
o
8'45'' 0
o
34'23'' 1 : 50
1 : 30 1
o
54'35'' 0
o
57'17'' 1 : 30
1 : 20 2
o
51'51'' 1
o
25'56'' 1 : 20
1 : 15 3
o
49'6'' 1
o
54'33'' 1 : 15
1 : 12 4
o
46'19'' 2
o
23'9'' 1 : 12
1 : 10 5
o
43'29'' 2
o
51'45'' 1 : 10
1 : 8 7
o
9'10'' 3
o
34'35'' 1 : 8
1 : 7 8
o
10'16'' 4
o
5'8'' 1 : 7
1 : 5 11
o
25'16'' 5
o
42'38'' 1 : 5
1 : 3 18
o
55'29'' 9
o
27'44'' 1 : 3
1 : 1,866 30
o
15
o
30
o
1 : 1,207 45
o
22
o
30' 45
o
1 : 0,866 60
o
30
o
60
o
1 : 0,652 75
o
37
o
30' 75
o
1 : 0,500 90
o
45
o
90
o
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 69 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 69 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 69 9 10 896