Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thiết bị đo màu

Được đăng lên bởi trietav
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
MÔN HỌC : VẬT LÍ THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN
Đề tài: THIẾT BỊ ĐO MÀU
Giảng viên: Trần Lệ Thu
Nhóm: 15,Thứ 6 ,tiết 1,2

Danh sách nhóm:
Nguyễn Thanh Triết
Nguyễn Thị Minh Hòa
Nguyễn Thị Kim Thy
Nguyễn Thị Nhi
Nguyễn Hửu Tài

2005120285
2005120259
2005120265
2005120264
2005120361

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 5 năm 2014

STT

DANH SÁCH NHÓM

LỚP

MSSV

1

NGUYỄN THỊ MINH HÒA

03DHTP3

2005120259

2

NGUYỄN THỊ NHI

03DHTP3

2005120264

3

NGUYỄN THỊ KIM THY

03DHTP3

2005120265

4

NGUYỄN HỬU TÀI

03DHTP5

2005120361

5

NGUYỄN THANH TRIẾT

03DHTP3

2005120285

MỤC LỤC
1

2

ĐO MÀU THỊT CÁ TẦM PHI LÊ
1

GIỚI THIỆU
Minolta và Vision (máy tầm nhìn) là hai dụng cụ kỹ thuật khác nhau
được sử dụng để đo màu sắc của sản phẩm thực phẩm cơ. Giữa hai kỹ thuật
này, máy tầm nhìn có nhiều thuận lợi, chẳng hạn như khả năng của nó để xác
định giá trị L *, a *, b* cho mỗi điểm ảnh của hình ảnh của một mẫu và phân
tích toàn bộ bề mặt của một thực phẩm không phân biệt thống nhất bề mặt và
biến đổi màu sắc.
Để đo màu sắc của chiếu xạ cá tầm phi lê có thể sử dụng máy cầm
tay đo màu Minolta và máy tầm nhìn để so sánh hiệu suất của chúng.

Hình 1. Máy CR- 200 Chroma Meter ( Minolta, Nhật Bản )
Máy đo màu cầm tay như CR- 200 Chroma Meter ( Minolta, Nhật
Bản ) là một biện pháp đo màu trung bình của vùng mẫu bằng cách cung cấp
một ánh sáng được điều khiển hoặc soi sáng bằng ánh sáng ban ngày với
nhiệt độ màu trung bình là 6774° K, hoặc trung bình ánh sáng ban ngày soi
sáng D65 với nhiệt độ màu là 6504° K. Đó là phương pháp đo nhanh chóng
và đơn giản, độ chính xác cao bởi hiệu chuẩn với vạch tiêu chuẩn ở đầu hoạt
động. Tuy nhiên, thiết bị đo màu có thiếu sót trong việc đo lường màu thực
phẩm. Nếu bề mặt của thực phẩm không đồng đều, hoặc nếu mẫu không có
thể lấp kín vào màn hình mẫu, ví dụ như tôm, đọc màu sắc có thể không
chính xác. Ngoài ra, đối với thực phẩm có các biến thể của màu sắc trên bề
3

mặt, xác định vị trí và số lượng các thông số để có một màu trung bình chính
xác trở nên quan trọng. Hệ thống thị giác máy tính đã được sử dụng trong
ngành công nghiệp thực phẩm đã nhiều năm.
Bộ vi xử lý Apple đã phân loại táo sử dụng các hệ thống ( Truppel et
al, 1998). Màu sắc của thịt lợn đã đánh giá sử dụng nhiều camera và mạng
lưới thần kinh ứng dụng của tầm nhìn máy tính ( Lu et al., 2000), máy tính
hệ thống thị giác cũng đã được áp dụng thành công chất lượng biện pháp hải
sản n...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
MÔN HỌC : VẬT LÍ THỰC PHẨM
TIỂU LUẬN
Đề tài: THIẾT BỊ ĐO MÀU
Giảng viên: Trần Lệ Thu
Nhóm: 15,Thứ 6 ,tiết 1,2
Danh sách nhóm:
Nguyễn Thanh Triết 2005120285
Nguyễn Thị Minh Hòa 2005120259
Nguyễn Thị Kim Thy 2005120265
Nguyễn Thị Nhi 2005120264
Nguyễn Hửu Tài 2005120361
Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 5 năm 2014
Tiểu luận thiết bị đo màu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thiết bị đo màu - Người đăng: trietav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận thiết bị đo màu 9 10 738