Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tìm hiểu về phân loại, ứng dụng vật liệu thuỷ tinh

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5869 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA HOÁ HỌC

Tiểu luận tìm hiểu về phân loại, ứng dụng
vật liệu thuỷ tinh

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Hiên
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Nga
Vũ Thị Tuyết

Phân loại thủy tinh
 Thủy tinh vô cơ:
- Thủy tinh đơn nguyên tử
- Thủy tinh oxit
- Thủy tinh halogen
- Thủy tinh khancon
- Thủy tinh hỗn hợp
- Thủy tinh kim loại

 Thủy tinh hữu cơ
 Gốm thủy tinh

Thủy tinh vô cơ
1. Thủy tinh đơn nguyên tử: là loại thủy tinh có chứa
một loại nguyên tố hóa học thuộc nhóm 5, 6 trong bảng
hệ thống tuần hoàn S, Se, P. Để có được thủy tinh
người ta làm lạnh nhanh các chất nóng chảy.
2. Thủy tinh oxit: là thủy tinh từ một loại oxit hoặc các
oxit. Để xác định lớp thủy tinh nào đó chú ý đến lớp tạo
thành thủy tinh: B2O3, SiO2, GeO2, P2O5, TeO , Al2O3… Do
vậy ta có các lớp thủy tinh: Silicat, borat, germanat,
telurit, aluminat…
3. Thủy tinh halogen: hai halogen có khả năng tạo thủy
tinh là BeF2, ZnCl2. Trên cơ sở BeF2 tạo được nhiều loại
thủy tinh Fluorit.
2

4. Thủy tinh khancon: là các loại thủy tinh đi từ các
hợp chất của S, Se,Te.
Các loại sunfit có khả năng tạo thủy tinh là: GeS2, As2S3.
Các selenit có khả năng tạo thủy tinh: AS2Se3, GeSe,
P2Se3.
5. Thủy tinh hỗn hợp: đi từ hỗn hợp các chất có khả
năng tạo thủy tinh:
- Oxit – Halogen: PbO-ZnF2-TeO2; ZnCl2-TeO2.
-Oxit – Khancon: Sb2O3-As2S3; As2S3-As2O3-MemOn (Sb, Pb,
Cu).
-- Halogen – Khancon: As-S-l; As-S-Br; As-S-I; As–TeI…

6. Thủy tinh kim loại thường là một hệ hơn hai cấu tử.
Trong đó một cấu tử kim loại điển hình: Fe, Pb… còn cấu tử
kia là nguyên tố chiếm vị trí trung gian giữa kim loại và chất
điện môi (Si, P). Cấu trúc của thủy tinh kim loại là sự gói gém
chắc đặc không có trật tự của các khối cầu có kích thước khác
nhau.
Thủy tinh kim loại có độ bền cao, là loại vật liệu dẻo chứ
không cứng dòn, chịu biến dạng trượt, bền đối với tác nhân ăn
mòn, có nhiều đặc tính quý…

Thủy tinh hữu cơ
Thủy tinh hữu cơ
[CH2=C(CH3)COOCH3]
là một loại vật liệu nhựa tổng
hợp thủy tinh. Nó bao gồm
các hợp chất phân tử hữu cơ
mà không tuân theo bất kỳ
nguyên tắc bố trí định kỳ và
do đó nó có cấu trúc vô định
hình.

Gốm thủy tinh
Là chất tinh thể điều chế từ
vật liệu ban đầu là thủy tinh.
Có đặc tính của thủy tinh và
gốm. Giữ độ bền cơ học ở nhiệt
độ cao. Điều chế bằng cách chế
hóa nhiệt một số loại thủy tinh,
sẽ làm xuất hiện những mầm
tinh thể trong toàn khối thủy
tinh. Hệ gốm thủy tinh điển
hình LiO2–SiO2.

Ứng dụng
Thuỷ tinh được sử dụng rộng rãi trong vật
dụng hàng ngày.

Việc phát minh ra bóng đèn đã bắt đầ...
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA HOÁ HỌC
Tiểu luận tìm hiểu về phân loại, ứng dụng
vật liệu thuỷ tinh
Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Hiên
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Nga
Vũ Thị Tuyết
Tiểu luận tìm hiểu về phân loại, ứng dụng vật liệu thuỷ tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tìm hiểu về phân loại, ứng dụng vật liệu thuỷ tinh - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận tìm hiểu về phân loại, ứng dụng vật liệu thuỷ tinh 9 10 113