Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DUNG MÔI DỄ BAY HƠI TRONG BAO BÌ

Được đăng lên bởi minhlyquangngai
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH

TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DUNG
MÔI DỄ BAY HƠI TRONG BAO BÌ

Giảng viên hướng dẫn: Th.S LÊ THANH TÂM
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU HOÀI
MSSV: 10319781
Lớp: ĐHPT6LT
Khoá: 2010-2012

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2012

i

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH

TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DUNG
MÔI DỄ BAY HƠI TRONG BAO BÌ

Giảng viên hướng dẫn: Th.S LÊ THANH TÂM
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU HOÀI
MSSV: 10319781
Lớp: ĐHPT6LT
Khoá: 2010-2012

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2012

ii

i

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy Cô Trung Tâm Công
Nghệ Hóa, bộ môn Hóa Phân Tích đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu
làm cơ sở cho nhóm chúng em có được những kiến thức bổ ích nhằm phục vụ cho chuyên
nghành phân tích sau này.
Em cũng xin chân thàn cảm ơn thầy Lê Thanh Tâm đã tận tình chỉ bảo và tạo điều
kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đồ án này.
Trong quá trình thực hiện bài báo cáo này chắc chắn không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Kính mong quý thầy cô, các bạn nhiệt tình đóng góp những ý kiến quý báu để
quyển báo cáo của em được trở nên hoàn thiện tốt hơn.

ii

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH
TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DUNG
MÔI DỄ BAY HƠI TRONG BAO BÌ
Giảng viên hướng dẫn: Th.S LÊ THANH TÂM
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU HOÀI
MSSV: 10319781
Lớp: ĐHPT6LT
Khoá: 2010-2012
TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2012
TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DUNG MÔI DỄ BAY HƠI TRONG BAO BÌ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DUNG MÔI DỄ BAY HƠI TRONG BAO BÌ - Người đăng: minhlyquangngai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH DUNG MÔI DỄ BAY HƠI TRONG BAO BÌ 9 10 297