Ktl-icon-tai-lieu

Tìm Hiểu Quá Trình Xử Lý Sơ Bộ Mía

Được đăng lên bởi Hoàng Thiện Lê
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM
--- ---

TIỂU LUẬN
MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG BÁNH KẸO
ĐỂ TÀI SỐ 1:

TÌM HIỂU VỀ
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SƠ BỘ
MÍA
Giáo viên hướng dẫn: HỒ XUÂN HƯƠNG
Sinh viên thực hiện
Họ và Tên
Phan Thị Kim
Thanh
Lê Hoàng Thiện

MSSV
100702
91
101646
21

1

Tp. Hồ Chí Minh, 11/6/2013

Mục Lục

2

LỜI CẢM ƠN
Để làm tốt bài tiểu luận, ngoài sự nỗ lực của bản than, chúng em xin
trân thành cảm ơn cô Hồ Xuân Hương, người đã hướng dẫn tận tình kiến
thức chuyên môn và các kỹ năng làm bài. Sự hướng dẫn và các lời khuyên
vô cùng quý báu của cô đã giúp nhóm em có thể hoàn thành tốt bài tiểu
luận của mình.
Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức và thời gian tìm hiểu đề tài có hạn
nên bài tiểu luận của nhóm không tránh khỏi những sai xót. Vì vậy, em
kính mong được sự đóng góp ý kiến của cô và các bạn để bài viết được rõ
hơn, hoàn thiện hơn.

NHẬN XẾT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
........................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM
--- ---
TIỂU LUẬN
MÔN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG BÁNH KẸO
ĐỂ TÀI SỐ 1:
TÌM HIỂU VỀ
QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SƠ BỘ
MÍA
Giáo viên hướng dẫn: HỒ XUÂN HƯƠNG
Sinh viên thực hiện
Họ và Tên MSSV
Phan Thị Kim
Thanh
100702
91
Lê Hoàng Thiện 101646
21
1
Tp. Hồ Chí Minh, 11/6/2013
Tìm Hiểu Quá Trình Xử Lý Sơ Bộ Mía - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm Hiểu Quá Trình Xử Lý Sơ Bộ Mía - Người đăng: Hoàng Thiện Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tìm Hiểu Quá Trình Xử Lý Sơ Bộ Mía 9 10 525