Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu quy trình sản xuất cá fillet đông lạnh

Được đăng lên bởi Endless Rain
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4750 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

I. GIỚI THIỆU VỀ CÁ FILLET

Đã từ rất lâu thuỷ sản đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của
nước ta, trong đó cá tra, cá basa fillet lạnh đông là một trong những mặt hàng chủ lực.
Nước ta có nguồn thuỷ sản dồi dào đặc biệt là vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, với hệ
thống nuôi cá bè, đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Cá có giá trị dinh
dưỡng rất cao, nhiều vitamin và chất khoáng nhưng cá tươi thì rất khó bảo quản lâu
được, vì vậy
mà ngành fillet & lạnh đông ra đời nhằm kéo dài thời gian bảo quản cá, đảm bảo được
chất lượng cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Có rất nhiều công ty chế biến thuỷ sản
khác nhau nhưng tất cả điều vì mục tiêu chung là đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản, đáp
ứng nhu ngày càng cao của người tiêu dùng và đảm bảo thực phẩm chất lượng, an toàn
cho mọi người.
Thành phần hóa học của cá tra
Thành phần (%)
protide
Lipid
Carbonhydrate
Khoáng
Nước

Tối thiểu
6
0.1
0.4
28

Trung bình
16 – 21
0.2 – 25
<0.5
1.2 – 1.5
66 - 81

Tối đa
28
67
15
96

Thành phần hóa học của cá tra Fillet
Thành phần
Protid
Lipid
Nước

Tỷ lệ (%)
18÷20
2,65
77÷80

II. YÊU CẦU VỀ NGUYÊN LIỆU

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối là
nguyên liệu. Do đó, để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, nguyên liệu luôn được nhà
máy đặt lên hàng đầu.

Yêu cầu kỹ thuật là cá nguyên liệu phải còn sống, cá không có dị dạng, cá có mùi tanh
tự nhiên, nguyên liệu cá được vận chuyển đến chi nhánh bằng ghe đục.
Ngoài ra nguyên liệu còn được điểm kiểm soát các mối nguy sinh học, hóa học và vật
lý, được kiểm soát chặt chẽ như sau:
Mối nguy sinh học:
-

Không có VSV gây bệnh hiện hiện trên nguyên liệu như Vibrio, Salmonella, E.coli,
…

Mối nguy hóa học:
-

Không có dư lượng thuốc kháng sinh cần sử dụng chloeramphenicol, nitrofuran
(AOZ), và các dẫn xuất nitrofuran: AMOZ, AHD, SEM. Dư lượng kháng sinh cấm có
trong nguyên liệu do người nuôi sử dụng trong quá trình nuôi, có thể gây hại cho

-

người tiêu dùng.
Không có dư lượng thuốc kháng sinh cấm được phép sử dụng tetracylin, oxy
tetracylin nhóm fluoroquinolones (enro flatoxine, cyproflatoxine). Dư lượng thuốc
kháng được phép sử dụng có trong nguyên liệu do người nuôi sử dụng không đúng

-

quy cách, có thể gây hại cho người tiêu dùng.
Không có dư lượng hóa chất cấm sử dụng malachite green & leucomalachite green.

-

Nguyên liệu có thể bị nhiễm hóa chất cấm sử dụng từ môi trường nuôi.
Không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhiễm kim loại nặng. Nguyên liệu có thể

-

...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
I. GIỚI THIỆU VỀ CÁ FILLET
Đã từ rất lâu thuỷ sản đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của
nước ta, trong đó cá tra, cá basa fillet lạnh đông một trong những mặt hàng chủ lực.
Nước ta có nguồn thuỷ sản dồi dào đặc biệt là vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, với hệ
thống nuôi cá bè, đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Cá có g trị dinh
dưỡng rất cao, nhiều vitamin chất khoáng nhưng tươi thì rất khó bảo quản lâu
được, vì vậy
ngành fillet & lạnh đông ra đời nhằm o dài thời gian bảo quản cá, đảm bảo được
chất ợng cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Có rất nhiều công ty chế biến thuỷ sản
khác nhau nhưng tất cả điềumục tiêu chung đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản, đáp
ứng nhu ngày càng cao của người tiêu dùng và đảm bảo thực phẩm chất ợng, an toàn
cho mọi người.
Thành phần hóa học của cá tra
Thành phần (%) Tối thiểu Trung bình Tối đa
protide 6 16 – 21 28
Lipid 0.1 0.2 – 25 67
Carbonhydrate <0.5
Khoáng 0.4 1.2 – 1.5 15
Nước 28 66 - 81 96
Thành phần hóa học của cá tra Fillet
Thành phần Tỷ lệ (%)
Protid 18÷20
Lipid 2,65
Nước 77÷80
II. YÊU CẦU VỀ NGUYÊN LIỆU
Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối
nguyên liệu. Do đó, để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, nguyên liệu luôn được nhà
máy đặt lên hàng đầu.
tìm hiểu quy trình sản xuất cá fillet đông lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu quy trình sản xuất cá fillet đông lạnh - Người đăng: Endless Rain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
tìm hiểu quy trình sản xuất cá fillet đông lạnh 9 10 671