Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức năng và ứng dụng của Alginate

Được đăng lên bởi Thuy Quynh Pham
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 9429 lần   |   Lượt tải: 20 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
LỚP 02DHTP1 - THỨ 3 – TIẾT 9, 10

HÓA HỌC THỰC PHẨM
Đề tài

Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức
năng và ứng dụng củaAlginate
GVHD: NGUYỄN THỊ THU SANG
SVTH: 1. Phạm Thị Quỳnh: 2005110424
2. Phạm Thị Cang:
2005110048
3. Phùng Mạnh Quyết: 2005110431
4. Trương Văn Huy:
2005110201
5. Lê Thị Phương Nga: 2005110307
6. Ngô Thị Hà Phương: 2005110380

1

Tp. Hồ Chí Minh, tháng10 năm 2012

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
SINH VIÊN

NỘI DUNG

Phạm Thị Quỳnh

Nguồn gốc; Tạo gel

Phạm Thị Cang

Ứng dụng của Alginate

Phùng Mạnh Quyết

Tính chất

Trương Văn Huy

Cấu trúc-Cấu tạo

Lê Thị Phương Nga

Phân loại; Các nghiên cứu liên
quan

Ngô Thị Hà Phương

Sản xuất keo Alginate

2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................4
I.
NGUỒN GỐC.................................................................................................4
II.
CẤU TRÚC.....................................................................................................4
1. Cấu trúc-Cấu tạo.............................................................................................4
2. Phân loại..........................................................................................................7
III.
TÍNH CHẤT...................................................................................................9
1. Một số tính chất chung....................................................................................9
2. Tính chất với kim loại hóa trị II....................................................................10
3. Tính chất với kim loại hóa trị I.....................................................................10
4. Đặc tính.........................................................................................................10
4.1.
Độ nhớt...............................................................................................10
4.2.
Sự hóa dẻo..........................................................................................11
4.3.
Hợp phần từ Alginate.........................................................................11
5. Tính chất của màng Alginate........................................................................11
IV.
SỰ TẠO GEL VÀ KỸ THUẬT TẠO GEL.................................................12
1.........................................................................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
LỚP 02DHTP1 - THỨ 3 – TIẾT 9, 10
HÓA HỌC THỰC PHẨM
Đề tài
Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức
năng và ứng dụng củaAlginate
GVHD: NGUYỄN THỊ THU SANG
SVTH: 1. Phạm Thị Quỳnh: 2005110424
2. Phạm Thị Cang: 2005110048
3. Phùng Mạnh Quyết: 2005110431
4. Trương Văn Huy: 2005110201
5. Lê Thị Phương Nga: 2005110307
6. Ngô Thị Hà Phương: 2005110380
1
Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức năng và ứng dụng của Alginate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức năng và ứng dụng của Alginate - Người đăng: Thuy Quynh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức năng và ứng dụng của Alginate 9 10 575