Ktl-icon-tai-lieu

Tính kết cấu thép

Được đăng lên bởi tranduy-civil
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN
KẾT CẤU THÉP
I- CỘT ĐẶC CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM.

Biết lực nén N, điều kiện liên kết hai đầu trong hai phương, số hiệu thép.
Trình tự giải:
Bước 1: Xác định lox3, loy
l o = l

Hình …
Bước 2: dựa vào N, lox,loy giả thiết gt
Khi N <150T lox,loy  6m
Lấy gt = 80  100 ra ra  gt
N

Bước 3: Tính diện tích tiết diện yêu cầu Fyc =  R
gt
Bước 4: Tính bán kính quán tính rxyc =

loy
lox
; ryyc 
 gt
 gt

Bước 5: Tính kích thước tiết diện chữ I {hoặc L}
Nếu tiết diện I ta có: b =

ryyc
0 ,24

;h 

rxyc
0 ,42

Chọn trước b, c theo các điều kiện cấu tạo
Bước 6: Kiểm tra lại so cho F  Fyc
Bước 7: Tính Jx, rx, x ra ra x
Tính Jy, ry, y tra ra y
Bước 8: Kiểm tra lại với min trong x, y,  =

N
R , Tiết diện đạt yêu cầu.
 min F

Bước 9: Kiểm tra ổn định của bản cánh, bản bụng theo các điều kiện cấu tạo.
Ví dụ :
Chọn tiết diện thanh xiên đầu dàn chịu lực nén N1, N2 như hình vẽ 4-20. Bản mắt dầy
12mm. Thép có R = 2100kg/cm2. Dùng thép góc không đều cạnh ghép thành dạng chữ T.
Giải :
Trong mặt phẳng dàn
llx = 170cm
l2x = 200cm
Ngoài mặt phẳng dàn
lly = l2y = 370cm
Giả thiết gt = 80
cos = 0,734
57000

Fxyc = 0,734 x 2100 x0,8 = 46,2cm2 (0,8 là hệ số điều kiện làm việc)
200
= 1,67cm
120
370
rxyc =
= 3,08cm
120

rxyc =

Chọn tiết diện ghép từ 2L 160 x 90 x 10 có
F = 2 x 25,3 = 50,6cm2 < Fyc
rx = 4,04 > rxyc

ry = 7,77 > rxyc
Bảo đảm yêu cầu về độ mảnh
Kiểm tra lại tiết diện
Đoạn có N1 = 57T
370
= 47,62  48
7,77
370
lx =
= 91,58  92 chọn max = 92
4,04

ly =

Ta được  = 0,652
max =

57000
= 2160kg/cm2 < 2100kg/cm2
0,652 x50 x6 x 0,8

(Vượt < 3% có thể cho phép)
Đoạn có N2 = 53T < N1 = 57 T không cần phải kiểm tra

II- CỘT ĐẶC CHỊU NÉN LỆCH TÂM.

Điều kiện bền

M
N
M
 x y  y R
Fth J xth
J yth

ổn định tổng thể
N
R
 lt Fng

 lt tra bảng 4-1 phụ thuộc vào độ mảnh quy ước  x  

R
và độ lệch tâm tính đổi
E

m1 = m; lox,loy
 là hệ số ảnh hưởng của hình dạng tiết diện; với tiết diện I ][, [],][ = 1,3

III- THANH CHỊU KÉO DỌC TRỤC.

Fyc =

N
R

Ví dụ :
Xác định tiết diện thanh cánh hạ vì kèo chịu lực kéo N = 80T, chiều dài tính toán lx =
6m, ly = 18m. Tiết diện nguy hiểm nhất có hai lỗ đinh d = 19mm. Dùng thép CT3, hệ số điều
kiện làm vịe v = 1, thép đệm dầy 10mm.
Giải :
Fyc =

80000
= 38cm2
2100

Vì có lỗ đinh nên lấy Fyc = 1,1 x 38 = 41,8cm2

   400 ; r

yc



600
1800
1,5cm; ryyc 
4 ,5cm
400
400

Chọn 2L 125 x 9 ghép dạng chữ  
Có: F = 2 x 22 = 44cm2> Fyc
rx = 3,87 cm > rxyc
ry = 5,48cm > ryyc
Diện tích th...
CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN
KẾT CẤU THÉP
I- CỘT ĐẶC CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM.
Biết lực nén N, điều kiện liên kết hai đầu trong hai phương, số hiệu thép.
Trình tự giải:
Bước 1: Xác định lox
3
, loy
l
o
= l
Hình
Bước 2: dựa vào N, lox,loy giả thiết
gt
Khi N <150T lox,loy 6m
Lấy
gt
= 80 100 ra ra
gt
Bước 3: Tính diện tích tiết diện yêu cầu Fyc =
R
N
gt
Bước 4: Tính bán kính quán tính rxyc =
gt
oy
yyc
gt
ox
l
r
l
;
Bước 5: Tính kích thước tiết diện chữ I {hoặc L}
Nếu tiết diện I ta có: b =
42,0
r
h;
24,0
r
xycyyc
Chọn trước
b
,
c
theo các điều kiện cấu tạo
Bước 6: Kiểm tra lại so cho F Fyc
Bước 7: Tính Jx, rx,
x
ra ra
x
Tính Jy, ry,
y
tra ra
y
Bước 8: Kiểm tra lại với
min
trong
x
,
y
, =
R
F
N
min
, Tiết diện đạt yêu cầu.
Bước 9: Kiểm tra ổn định của bản cánh, bản bụng theo các điều kiện cấu tạo.
Ví dụ :
Chọn tiết diện thanh xiên đầu dàn chịu lực nén N
1
, N
2
như hình vẽ 4-20. Bản mắt dầy
12mm. Thép có R = 2100kg/cm
2
. Dùng thép góc không đều cạnh ghép thành dạng chữ T.
Giải :
Trong mặt phẳng dàn
llx = 170cm
l
2x
= 200cm
Ngoài mặt phẳng dàn
lly = l
2y
= 370cm
Giả thiết
gt
= 80
cos = 0,734
Fxyc =
8,02100734,0
57000
xx
= 46,2cm
2
(0,8 là hệ số điều kiện làm việc)
rxyc =
120
200
= 1,67cm
rxyc =
120
370
= 3,08cm
Chọn tiết diện ghép từ 2L 160 x 90 x 10 có
F = 2 x 25,3 = 50,6cm
2
< Fyc
rx = 4,04 > rxyc
Tính kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính kết cấu thép - Người đăng: tranduy-civil
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tính kết cấu thép 9 10 92